Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna Sverige. Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 16 maj, 2019

”Det behövs en quick-fix av hyresmomsen”

Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv vill se en uppdatering av reglerna kring frivillig skattskyldighet för verksamhetslokaler. Idrottsföreningarnas lokalproblem riskerar annars att bli ännu värre framöver, menar branschorganisationerna.

Idrottsföreningar som utestängs från idrottsanläggningar på grund av omoderna och krångliga momsregler har blivit ett allt större problem. Det menar Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv som därför kräver att reglerna kring frivillig skattskyldighet för verksamhetslokaler, den så kallade hyresmomsen, uppdateras.

[ Annons ]

En fastighetsägare som blir frivilligt momspliktig för att kunna dra av moms under byggnationen kan inte, utan stora ekonomiska konsekvenser, hyra ut sina lokaler till icke momspliktig verksamhet enligt dagens regelverk.

– Dagens regler avseende hyresmomsen är omoderna, oflexibla, utestänger aktörer, medför att lokaler står tomma, förhindrar effektivt lokalutnyttjande, hindrar hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagens regler är inte heller förenliga med skattens principer, syften och ändamål utan medför samhälls- och företagsekonomisk ineffektivitet, minskar sysselsättning och produktion samt är oförenliga med EU-rättens krav på neutralitet då de är uppenbart konkurrenssnedvridande, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

Hon kräver därför att en översyn av regelverket sker.

– Hyresmomsen måste quick-fixas nu. Här kan Fastighetsägarnas och Svenskt Näringslivs lagförslag användas som utgångspunkt.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]