[ Annons ]

Att aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att människor blir vräkta från sina bostäder framhålls från många håll som en av de viktigaste åtgärderna.
Publicerat 25 februari, 2015

Socialsekreteraren: ”Det är viktigt att reagera direkt”

Att aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att människor blir vräkta från sina bostäder framhålls från många håll som en av de viktigaste åtgärderna.

På Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm var man tidigt ute. Rörligt team har till uppgift att komma in i ett så tidigt skede som möjligt när en familj börjar hamna snett.

[ Annons ]

Den allmänna bilden av Södermalm är en stadsdel befolkad av en media- och kulturelit i dyra bostadsrätter. Kan det verkligen finnas behov av den här typen av sociala insatser här?

– Det där är ju lite av en myt. Det finns naturligtvis stora problem även här. Förra året hade vi över 400 vräkningsärenden, säger Per Hedlund, socialsekreterare Rörligt Team.

Per Hedlund, eller någon av hans kollegor, kopplas in direkt när en hyresvärd anmäler att det föreligger risk för vräkning. Det kan handla om sena betalningar, störningar, hyresskulder eller otillåten andrahandsuthyrning.

– Vi kontaktar hyresgästen för att se om de behöver hjälp. I de flesta fall kan man lösa problemen på egen hand. Vår funktion är i många fall att väcka de som inte riktigt vet vad det innebär. Många tror att det är helt kört när man blivit meddelad om uppsägning, säger Per Hedlund.

För det är det inte. Per Hedlund konstaterar att vräkningar är en stor kostnad, inte bara rent mänskligt, utan även i reda pengar för både kommun och fastighetsägare.

– Och jag möter många fastighetsägare som är helt underbara när det gäller sina hyresgäster. De hör ofta av sig för att de är oroliga att ett beteende ska leda fram till hot om vräkning, säger Per Hedlund.

Det bästa är om hyresvärden flaggar i så god tid som möjligt istället för att dra ut på det – ofta på grund av missriktad hänsyn.

Även bostadsrättsföreningar kan höra av sig. Per Hedlund berättar om ett fall nyligen där man lyckades undvika en vräkning.

– Jag blev kontaktad av en förening där man tyckte att en av de boende började bli en sanitär olägenhet och behövde hjälp med att prata med honom. Att sanera lägenheten skulle kosta runt 5?000 kronor. Föreningen hade inga problem att ta den kostnaden.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]