Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)
Publicerat 21 februari, 2018

”Det är stor risk för godtycke i regeringens regler för individanpassat brandskydd”

Åtgärder som förbättrar brandsäkerheten måste ingå i bostadsanpassningsbidraget. Det kräver Caroline Szyber (KD) i en motion.

I propositionen Ny lag om bostadsanpassningsbidrag föreslår regeringen att stöd för ett individanpassat brandskydd ska ligga utanför bostadsanpassningsbidraget. Därmed går man emot vad både sin expertmyndighet Boverket och även MSB:s rekommendationer. I stället menar regeringen att behovet ska tillgodoses genom stöd av socialtjänstlagen.

[ Annons ]

I en motion kräver Caroline Szyber tillsammans med flera Kristdemokrater att funktionshindrade ska beviljas bidrag för brandskyddsåtgärder som vid andra bostadsanpassningsåtgärder. I motionen skriver man:

”Det är dags att lyssna på den personal inom hemtjänsten som gång på gång finner brukare i nära-ögat-situationer. Att maktlöst behöva fråga sig när något ska hända och inte om, utan att det finns verktyg som kan förhindra tillbud där utgången är dödlig utgör en påfrestande arbetsmiljö och en påfallande fara för brukare.”

Caroline Szyber menar att det är stor risk att brandskyddsfrågan hamnar mellan två stolar med regeringens konstruktion.

– Det finns en stor risk för godtycke. Det ska inte spela roll vilken kommun man bor i. När det handlar om ett så viktigt skydd behövs det tydlighet.

Men är det trots allt inte en ganska byråkratisk fråga. Regeringen menar ju att behovet bättre tillgodoses genom stöd av socialtjänstlagen.

– Jag tycker inte det. Det är en slutsats som baseras på remissvar från kommunala handläggare. Den nationella samverkansgruppen för brand ställer sig dock frågande om de verkligen är bättre att avgöra det. Och inte minst är det märkligt att regeringens expertmyndighet Boverket tagit fram ett lagförslag, men att regeringen trots det väljer att lägga brandskyddet under socialtjänstens ansvar, säger Caroline Szyber.

Enligt Caroline Szybers sätt att se det skulle ett brandskydd inom bostadsanpassningsbidraget möjliggöra en större individuell frihet. Regeringen å sin sida resonerar istället att brandskyddet sällan är en typ av åtgärd den sökande egentigen själv efterfrågar, därför ska den heller inte vara en del av ett individanpassat bostadsanpassningsbidrag. Verklighetsfrämmande menar Caroline Szyber.

– Vi har en allt större andel äldre som bor hemma under en allt längre tid och som, även om de får en hel del hjälp, kommer att göra allt fler saker själva. I den anpassningen som då krävs måste man föra en dialog. Men det är inte rimligt att bestämma allt själv. Vi vet att det varje år omkommer 110 personer i bränder, ofta är det äldre som är ensamma i sina egna hem. Jag har lite svårt att se resonemang om kostnader i det, deras liv är ändå värda någonting, säger Caroline Szyber.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]