Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 18 juni, 2021

”Det är såklart ett bakslag”

Det är viktigt att fortsätta arbeta för att reformerna på hyresmarknaden ska genomföras, misstroendeförklaring eller inte. Det menar Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Rådande regeringskris, på grund av utredningen om fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter, innebär såklart ett rejält bakslag för Fastighetsägarna. Även om Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, konstaterar att det trots allt sannolikt finns en politisk majoritet för att genomföra utredningens förslag.

– Det är bara att konstatera att det just nu råder stor osäkerhet kring det politiska utfallet. Men samtidigt finns det ett fortsatt stort behov av reformer på bostadsmarknaden. Resultatet av de utredningar som januaripartierna tillsatt är viktiga att genomföra oavsett vem som tillslut kommer att inneha regeringsmakten, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

Han gör samma konstaterande som både justitie- och statsministern – utredningen om fri hyressättning i nyproduktion är ute på remiss till den 7:e september. Det misstroendevotum som nu läggs fram handlar om ett utredningsförslag som ännu ej beretts i regeringen.

Men om det politiska arbetet fått fortsätta – ser du då att det funnits några möjligheter till politiskt kompromissande som kunde accepteras av även Vänsterpartiet?

– Det har jag ju egentligen svårt att se. De vill ju inte göra några förändringar alls, utan bevara systemet helt som det är nu. Med den ingången är det svårt att komma framåt.

Enligt Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar är alltså förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion i grund och botten en mer eller mindre förtäckt process om att införa marknadshyror i hela Sverige.

– Jag har full respekt för att man har olika argument för sin sak. Men det är tråkigt när man målar upp bilden av att det skulle innebära chockhöjda hyror för tre miljoner svenskar. Det handlar trots allt om en reform där man skapar möjlighet att använda sig av fri hyressättning i nyproduktion, som är mindre än en procent av det samlade beståndet. Frågan skulle tjäna på en sakligare diskussion. 

Men Fastighetsägarna, som sägs ha beställt hela utredningen, vill väl ha marknadshyror i hela beståndet?

– Nej, det steg som ligger på bordet handlar om att underlätta för de som vill investera i nya hyresbostäder genom att skapa en friare hyressättning i det beståndet. Vi har inga förslag om marknadshyror i övriga beståndet, och det finns det heller ingen politisk majoritet för en sådan förändring.

Men är det trots allt inte vad ni i slutändan vill?

–Vi ser de tre olika utredningar som nu är aktuella som viktiga pusselbitar för att skapa ett bättre fungerande hyressättningssystem och det är viktigt att de genomförs. Om vi får ett bättre fungerande system så räcker det. Vi driver alltså inte frågan om att införa marknadshyror. 

Varför har ni ändrat er?

– Många av våra medlemmar tycker att bättre fungerande kollektiva förhandlingar är en viktig fråga för ökade investeringar i hyresrätter. Lyckas man skapa ett system där parterna blir mer jämställda skulle det skapa bättre förutsättningar för fungerande hyressättning och en bättre bostadsmarknad i stort.

Och att utredningen skulle vara ett beställningsverk?

– Då förstår man inte hur politiken fungerar. Vi driver ju såklart våra frågor gentemot politiken på samma sätt som Hyresgästföreningen och Allmännyttan gör. Ibland får vi gehör för våra ståndpunkter, ibland har någon annan större framgång. Vi har drivit denna fråga länge och denna gång lyckades vi få gehör för våra argument.

Just nu känns det väldigt polariserat mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen…

– Just i denna fråga tycker vi väldigt olika. Och det har jag full respekt för. Men det finns ett flertal andra frågor där vi tycker rätt lika. För även om vi företräder olika intressesfärer så har vi ett gemensamt intresse i grunden – att det ska finnas ett bra utbud av hyresrätter i Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]