Rudolf Antoni, tf vd Fastighetsägarna GFR.
Publicerat 8 mars, 2017

Det är hög tid att fler inser potentialen i BID

Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete. Det menar Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, och serverar ett exempel på ett samarbete som är allt annat än "fake news".

I dessa tider av smutskastning, anklagelser om falska nyheter och ogrundade uttalanden från världsledare är det skönt att kunna bidra med lite fakta av positiv karaktär. Det handlar om svenska samhällsaktörer som samarbetar för att skapa tryggare och mer attraktiva städer, orter och stadsdelar. BID-modellen, som du kan läsa om här, handlar om just detta fenomen. Och det händer lite varstans i Sverige.

[ Annons ]

Föreningen Fastighetsägare i Gamlestadens framgångar i Göteborg efter tio års BID-samarbete är inte ”fake news”. Där har vi sett minskad brottslighet, ökad trivsel och trygghet och en kraftigt ökad investeringsvilja. BID-samarbetet i Sofielund i Malmö där ett 40-tal aktörer gått ihop för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning, är inte heller ”fake news”. Detsamma gäller utvecklingsprojektet i Huskvarna Söder i Jönköping, där ett antal privata fastighetsföretag samarbetar med den lokala fotbollsklubben och områdesambassadörer för att öka stolthet och motverka utanförskap.

Det finns gott om exempel där privata initiativ tagit ett ansvar för utmaningar som samhället inte riktigt klarar att möta på egen hand. Det är min övertygelse att vi under de närmsta åren kommer att få se betydligt fler exempel.

Med BID-samverkan kommer både problembeskrivning och handlingsplan från gräsrotsnivå.

Alla är förstås inte lika övertygade om att det är rätt väg att gå, att privata aktörer tar över delar av ansvaret för offentliga platser och offentliga funktioner. Men alternativet med mer myndighetsutövande, mer reglering och mer kontroll är inte särskilt tilltalande.

Rudolf listar:

Långt före
Roligt att Göteborg och Stockholm toppar en ny lista över världens mest sociala städer, långt före London, Paris och New York.

Byråkratin
Årets mätning av fastighetsföretagarklimatet är tydlig. Marknaden är gynnsam men byråkratin sviker.

Stadskärnor
Ser fram emot Svenska Stadskärnors årskonferens i Varberg i maj. Vem blir Årets stadskärna 2017?

Med BID-samverkan kommer både problembeskrivning och handlingsplan från gräsrotsnivå, från de fastighetsägare och verksamheter som är direkt berörda av problem som otrygghet, vandalisering och socialt förfall. Det tror jag är bra för demokratin och det är bevisligen bra för den lokala utvecklingen.

Det BID-inspirerade arbete som bedrivs i Sverige har huvudsakligen skett under politikens och myndigheternas radar. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.

Lagstiftning som möjliggör BIDs finns i länder som Tyskland, Nederländerna, USA och Kanada. Detta för att eliminera problemet med ”free riders”. Alltså företagare och fastighetsägare som drar nytta av satsningarna, men som inte är intresserade av att bidra själva. Det handlar inte främst om rättvisa. Utan en avgörande faktor om den enskilde ska vilja satsa tid och resurser i ett samarbete, är om även andra aktörer sannolikt kommer att bidra.

Kanske behöver vi inte lagstiftning i Sverige, men frågan är värd en seriös diskussion.

Rudolf Antoni

Vice vd och utvecklingschef Fastighetsägarna GFR

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]