Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 3 december, 2020

Det är dags för folkhemmet 2.0

Det går inte att komma tillrätta med kriminalitet och utanförskap utan att på allvar göra något åt bostadsfrågorna. Men Kent Persson ser ändå ljuspunkter i de reformer som nu är på gång.

Drömmen om ett eget boende är stark hos dem som inte har det. Att starta sin egen resa in i framtiden börjar med en egen bostad. Samma gäller för de nya som kommit till Sverige. Deras drömmar startar också med ett eget boende för att hitta sin plats i sitt nya land. För de socialt utsatta som saknar egen bostad så är just bostaden det som kommer först. Trots bostadens stora betydelse för samhällsutvecklingen så saknas det ännu en heltäckande politik.

Bostadsbristen är ett problem för många. Dessvärre löser inte en ökad nyproduktion ensamt problemet. Det krävs fler sammankopplade åtgärder.

[ Annons ]

För de bostäder som byggs blir i allt för hög utsträckning för dyra för de grupper som är i störst behov. Idag byggs det nya bostäder till de som redan har boende, inte till de grupper som saknar bostad. Därför måste fler reformer genomföras.

Så låt mig nämna ett par reformområden. Det handlar om att få igång flyttkedjorna. Att skapa förutsättningar för attraktiva hyresrätter i hela landet. Den finansiella politiken som drabbar bostadssektorn hårt. Och de som drabbas allra hårdast är de som står utanför systemet och saknar bostad.

Lånebegränsningar och krav på hög kontantinsats tillsammans med kalkyler som tar höjd för allt för höga räntor stänger effektivt ute stora grupper från det ägda boendet. Konsekvensen för delar av dessa grupper blir att de blir hänvisade till nybyggda hyresrätter som urholkar deras framtida ekonomi eller att de blir tvungna att vända sig till den svarta marknaden, kostsamt både ekonomiskt och socialt.

Givetvis ska Sverige ha en ansvarsfull ekonomisk politik, men ska den ske på bekostnad på grupper som får det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden? Att ha ekonomiska restriktioner som gör det svårt för stora grupper att ta sig in på bostadsmarknaden skapar långsiktigt enorma sociala problem.

Det finns starka skäl för en samlad bostadspolitik. Konsekvenserna av att inte lösa bostadsbristen känner vi väl till. Trångboddhet och bostadslöshet leder till ett utanförskap som öppnar dörren för ett parallellt samhälle präglat av otrygghet. Den som på riktigt vill minska kriminalitet och utanförskap tar tag i bostadsfrågorna. Och visst finns det ljusglimtar att glädjas åt.

För första gången på länge så utreds en rad bostadsreformer. Sammantaget löser det inte alla problemen, men det är en viktig början. Politiken börjar också adressera problemen med att det saknas en sammanhållen social bostadspolitik. Gott så och en bra start. Här finns det all anledning att branschen engagerar sig och stöttar politiken med att utveckla en bostadspolitik som löser problemen, inte bara pratar om dem.

För alla oss som har bostad som vi trivs i så kan vi alla instämma i att bostaden är vår borg. Det är här vi har vår trygghet. Det är här vi lever, umgås och utvecklas samt nu förtiden även arbetar. Det är här vi ser våra barn växa upp och det är här vi hanterar både glädje och sorg. Det är här livet pågår. Därför finns det starka skäl till att politiken borde samla sig och skapa det svenska folkhemmet 2.0. För utan bostäder åt alla så kommer Sverige inte kunna lösa sina stora samhällsproblem. För precis så enkelt och så svårt är det.

Kent Persson
Samhällspolitisk chef för Heimstaden

Kent Persson

Gör: Samhällspolitisk chef för Heimstaden.

Mer om: Född i Örebro där han också inledde sin politiska bana. 2011–12 var han oppositionsråd i Örebro kommun. Den politisk karriären toppades av posten som partisekreterare för Moderaterna 2012–15. Sedan dess har han ägnat sig åt bostadsfrågorna.

Twitter: @kentpersson

Läs fler krönikor av Kent Persson »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]