[ Annons ]

Peter Mossbrant, vd Derome Hus. Foto: Derrome Hus
Publicerat 4 februari, 2022

Derome bygger bostadsområde i trä

Derome Hus ska utveckla ett nytt bostadsområde i trä i Kungsängen. Inspirationen kommer från tanken om trädgårdsstaden, med en blandning av småskalig bebyggelse och nyttoträdgårdar.

Planen är att skapa ett område med en blandning av trähus och gemensamma grönytor. Cirka 65 småhus planeras med bland annat stadsradhus, samt flerbostadshus med omkring 120 lägenheter.

Flerbostadshusen ska få en småskalig gestaltning med tre till fyra våningar som passar in i landskapet. På så vis förädlar man området på ett sätt som både passar in i den naturliga miljön och tar hänsyn till näraliggande bostäder.

[ Annons ]

Deromes affärsidé är verka inom hela kedjan från skog till färdigt hus och utveckla det hållbara träbyggandet. Bland annat tillverkar man husen i egna fabriker och med virke från lokala skogsägare. 

– Hållbarhet är högsta prioritet för oss och vårt projekt i Kungsängen ett bra exempel på hur vi kan utveckla livskraftiga bostadsområden utanför stadskärnorna – snarare än att förtäta i redan trånga städer. Trädgårdsstaden står som förebild med sin blandade bebyggelse i trä, hög social trivsel och grannsamverkan, kommenterar Peter Mossbrant, vd Derome Hus. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]