BID Sofielund vann den svenska deltävlingen till European Crime Prevention Award, ECPA. Representanter från BID Sofielund tog emot prischecken på 20 000 kronor av BRÅs t f generaldirektör, Björn Borschos. Fr v Freddy Nilsson, kommunpolis, Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Sofielund, Andreas Schönström (S) kommunalråd, Karl Kronkvist, Malmö universitet, Anna-Karin Ivert, Malmö universitet, Andy Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö norr, Jan Svärd, ordförande BID Sofielund, Björn Borschos, BRÅ, och Madeleine Blixt, BRÅ. Foto: Martin Olson
Publicerat 6 november, 2019

Deras digitala plattform ska bli tillgänglig för alla

PropTech-bolaget Tmpl Solutions och Vasakronan har utvecklat en digital plattform som ska bli gränssnittet för framtidens kontorstjänster. Med det gemensamma bolaget Tmpl Work hoppas man kunna skapa en branschstandard.

Med den nya digitala plattformen vill Tmpl Solutions och Vasakronan knyta ihop data från en rad olika källor kopplad till en byggnad.

[ Annons ]

– Vad det främst handlar om är att hyresgästen möter ett och samma gränssnitt oavsett om det handlar om att beställa olika typer av service, att få access till utrymmen, göra felanmälningar och mycket annat som ökar produktiviteten. Kring plattformen kommer man att kunna bygga hela tjänsteinnehållet i framtidens kontor. Det handlar ytterst att skapa en bättre och mer produktiv miljö för framtidens kontorshyresgäst, säger Henrik Svanqvist, VD på Tmpl Solutions och det samägda bolaget Tmpl Work.

Tmpl Works plattform kommer initialt att användas i Vasakronans coworking-koncept Vasakronan Arena. Därefter kommer fastighetsbolagets totala bestånd successivt kopplas upp mot plattformen. Målsättningen är plattformen ska vara tillgänglig för hela den nordiska marknaden efter sommaren 2020.

– Vi ser satsningen på ett modernt digitalt kundgränssnitt som ett naturligt steg i vår ambition att ge fastighetsbranschen helt nya digitala förutsättningar. Alla satsningar vi gör kommer vi att göra tillgängliga för våra branschkollegor, antingen som open source eller som tjänster från bolag som vi finansierar själva eller tillsammans med andra. Vi är övertygade om att det är enda sättet att skapa förutsättningar för att nå målet med smartare och hållbarare städer inom en rimlig tid, säger Peter Östman, kommunikationschef på Vasakronan.

Vad Tmpl Works plattform framförallt bidrar till är att knyta samman digitala lösningar som ofta redan finns på plats. Plattformen baseras på RealEstateCore, ett fastighetsgemensamt språk för data kopplat till byggnader. Satsningen Accessy blir grunden för accesshanteringen. Det är ett branschgemensamt initiativ där Castellum, Humlegården, Fabege, Akademiska hus och Fastighetsägarna tillsammans med Vasakronan utvecklar en gemensam branschstandard för accesshantering av resurser i byggnader. Vidare kopplar man på Iduns ProptechOS, ett operativsystem för effektiv hantering av data i byggnader.

För att göra det möjligt för andra att nyttja lösningen ska det också gå att hantera andra motsvarande lösningar för datahantering kopplat till BIM, Fastighetsautomation och IoT.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]