Publicerat 19 december, 2016

Den nya staden planeras nära spåret

Det är inte bara regeringen som lockas av tanken att planera en ny stad i Sverige. Nu ser även byggbranschen potential i att bygga små städer med runt 10 000 bostäder i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik.

För att kunna tillgodose behovet av de 710 000 nya bostäder som behövs till 2025 utsåg regeringen nyligen en samordnare med uppdraget att identifiera områden i Sverige där det finns möjlighet att bygga helt nya städer.

[ Annons ]

Samtidigt pågår ett stort projekt där de fyra stora aktörerna Skanska, Scania, WSP och MTR har tittat på förtätande av tvärförbildelsena i södra Stockholm. Nu riktas blicken mot pendeltågslinjerna mot Uppsala och Nynäshamn där man identifierat byggbar mark för projektet och där kostnaderna för kollektivtrafiken redan tagits.

– Vi vet från våra kundundersökningar att det som ligger allra högst upp på listan för var vi vill bo är närhet till kollektivtrafik, säger Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanska.

Gruppen är ute efter att bygga nya ”ministäder” och har sneglat på ABC-staden som byggdes under 1950- och 60-talen. Där skulle arbete, bostad och centrum planeras i nya områden. Förorter som Vällingby och Farsta i Stockholm växte fram enligt konceptet. Det var till en början eftertraktat och väckte stort intresse internationellt, men dåtidens villaideal gjorde att konceptet tappade i popularitet.

– Det var mycket som gjordes rätt i abc-staden som vi vill bygga vidare på. Utmaningen ligger i att identifiera problemen och se till så att de inte upprepas, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Pendel lockar bostadsbyggare

Skanska, Scania, WSP och MTR letar nu lägen där stora infrastrukturkostnaderna redan är tagna för småstaden ABC 2.0. Särskilt intressant är pendeln mot Nynäshamn och Uppsala där det finns gott om byggbar mark vid redan färdiga stationer.

Den här gången vill man bygga med kollektivtrafiken i centrum och framförallt vill man bygga tätare för att locka kommersiella aktörer att etablera sig på platsen. Gruppen har tittat på liknande projekt i Hongkong som MTR är med och planerar. Där byggs städer på en radie av 500 meter. I projektet längs med de attraktiva platserna som Skanska pekar ut på pendeltågslinjen mot Uppsala och Nynäshamn är radien tänkt att vara 600 meter.

– På en radie av 600 meter kan vi få plats med 9 000–10 000 bostäder och samtidigt ha gång-avstånd till det mesta. Det innebär en täthet som är 170–180 bostäder per hektar, säger Mats Rönnbo, Skanska.

Under nästa år kommer branschgruppen presentera ett koncept som de valt att kalla ABC-staden 2.0. Men projektet ska inte ses som ett alternativ till att förtäta staden, utan som något som måste göras utöver, för att nå byggmålet till 2025.

10 000 bostäder tycks vara siffran som krävs för en ny ministad om man frågar branschgruppen. Och att bygga på ett helt nytt område gör det även möjligt att tänka nytt när det gäller infrastruktur som vatten-, el- och it-lösningar. Men för att göra det krävs att man bygger i större volymer.

– I ett nytt område är du inte låst med gamla vatten-, avlopps- och fjärrvärmesystem. Du kan tänka nytt och du kan tänka delningsekonomi. Digitaliseringen vilar som en kappa över projektet, säger Mats Rönnbo.

Även för att få kraft i ett kommersiellt utbud som bidrar till stadskvalitet så krävs det tillräckligt mycket människor. 10 000 bostäder innebär att det bor 20–30 000 människor i direkt närhet, vilket gör det spännande för kommersiella aktörer att etablera sig.

– Vi vill ju inte bara bygga bostadsområden utan även samhällen. Då måste vi kunna addera stadskvaliteter, säger Fredrik Bergström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]