[ Annons ]

Bostadsbyggandet i Stockholms län hindras av ett trettiotal restriktioner av olika slag för hur marken får användas. När alla restriktioner läggs på varandra i en karta blir resultatet att det inte finns någon mark kvar att bygga på.
Publicerat 11 februari, 2014

"Den byggbara marken i Stockholm är slut"

Bostadsbyggandet i Stockholms län hindras av ett trettiotal restriktioner av olika slag för hur marken får användas. När alla restriktioner läggs på varandra i en karta blir resultatet att det inte finns någon mark kvar att bygga på.

Tyréns har på uppdrag av Stockholms Handelskammare kartlagt den byggbara marken i Stockholms län samt i Uppsala. Rapporten ”Markbrist stoppar nybyggen” presenterades av Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare och Sarah Bragée från Tyréns på Stockholms Handelskammares seminarium ”Var kan vi bygga bostäder?”. Rapporten visar att det i Stockholm inte finns någon mark som inte redan är bebyggd, och som inte är belagd med någon typ av hinder eller restriktion.

[ Annons ]

Sarah Bragée, chef för avdelningen Strategisk samhällsanalys på Tyréns i Stockholm, har tillsammans med expertis inom geografiska informationssystem (GIS) på Tyréns, undersökt möjliga områden för exempelvis nya bostäder eller annan byggnation.
– Det fanns ingen mark kvar alls visade det sig. Vissa restriktioner är säkert lättare att få prövade, men det tar ju ändå tid och pengar från de som faktiskt vill bygga. Och frågan är om Länsstyrelsen har möjlighet att kunna väga olika intressen mot varandra, till exempel bostadsbehov kontra Opåverkade områden? säger Sarah Bragée.

Med rapporten ”Markbrist stoppar nybyggen” vill Stockholms Handelskammare inspirera till debatt om markanvändning och riksintressen och visa på ett av många hinder mot att det byggs fler och billigare bostäder. Handelskammaren har som ett experiment prövat att lyfta bort några restriktioner för att se vad som händer med kartan.

I Stockholm finns stora delar som är skyddade på grund av att de är Ostörda, något man värnar om i storstadsområden, men alltså är obebyggda och opåverkade områden som inte är bullerutsatta. När dessa ytor samt Störda områden kombineras i en karta finns ingen byggbar mark kvar i Stockholms län.

– De intressen eller restriktioner som föreligger och idag hindrar bebyggelse är i vårt underlag inte värderade på något sätt, utan är pålagda och borttagna i olika lager för att hitta möjliga scenarion. Varje yta som frigörs i kartorna är givetvis något som måste beaktas närmare för att utreda vilken typ av hinder eller skydd som föreligger och om det är möjligt eller intressant att förändra detta, menar Sarah.

Läs hela rapporten ”Markbrist stoppar nybyggen” här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]