Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 22 maj, 2019

Den blomstertid nu kommer – här är listan

Dags att planera för hur årets sommarjobbare ska tas emot? Här är det ni bör ha koll på.

Sommarjobbande skolungdomar är ett bra sätt för företag att nå ut till unga som är sugna på att testa på fastighetsbranschen. De flesta är yngre än 18 år och betraktas då som minderåriga. Men en anställning av minderårig är inte samma som vid anställning av vuxen.

[ Annons ]

Först och främst bör sommarjobbet ske under ledning av en kunnig och framför allt intresserad handledare som kan finnas till hands för sommar-jobbaren under hela anställningen. Se även till att sommarjobbaren får en grundlig introduktion av företaget – chansen är stor att de inte vet någonting om hur fastighetsbranschen fungerar. Företaget har även en skyldighet att informera om de faktiska arbetsuppgifterna och dess risker och det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att den minderåriga har förstått.

I arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö – afs 2012:3 – finns mer information, till exempel regler om arbetstider för minderåriga i olika åldrar, hur arbetstiden får förläggas och vad som är att betrakta som riskfyllda arbetsuppgifter.

Fler saker att pricka av:

  • Ta särskild hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. Gör en undersökning och riskbedömning om arbetsuppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna.
  • Genomföra regelbundna medicinska kontroller av den minderårige om det behövs för att bedöma risker beträffande en minderårigs säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling.
  • Informera vårdnadshavaren till barn under 16 år om den minderåriges arbetsuppgifter, risker och eventuella skyddsåtgärder. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande till anställningen.
  • Säkerställa att en minderårig inte utför arbete mellan klockan 24 och 05. Den minderåriga har även rätt till en sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete.
  • Underrätta skyddsombudet på arbetsplatsen om att ni anställt en minderårig.

Johan Svalling,
Förhandlare och rådgivare

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]