Peter Stein. Foto: David Grossman
Publicerat 10 december, 2015

Demografiexperten: ”Sverige föryngras kraftigt”

– Vi talar ofta om en allt äldre befolkning men den stora ökningen kommer vara fler yngre och med dem större behov av bland annat förskolor och skolor, konstaterar Peter Stein, expert på demografi.

Nationalekonomen Peter Stein har för Fastighetsägarnas räkning tittat på hur befolkningsutvecklingen blir fram till 2025, det med SCB:s rådata som bas.

[ Annons ]

Tydligt är att vi redan idag har och inte minst de kommande åren får en befolkningsökning som Sverige i modern tid inte upplevt tidigare. De närmaste tre åren ökar befolkningen 1,3 till 1,5 procent varje år. Den historiskt största befolkningsökningen var efter andra världskriget (1945-1946) då Sveriges invånarantal ökade med 1,3 procent.

Enligt prognoserna passerar vi nästa år tiomiljonersvallen och redan 2025 är Sverige ett land med över 11 miljoner invånare. Alltså i snitt en ökning med 110 000 personer per år.

Vill du veta mer?
Läs Peter Steins presentation om demografiska förändringar och hur det påverkar fastighetsmarknaden.

– Eftersom vi har en kraftig urbanisering där allt fler söker sig till storstäderna blir det också Stockholm, Göteborg och Malmö som får den största tillväxten, och i dessa områden får man räkna med ett allt större behov av fastigheter anpassade till en yngre befolkning, säger Peter Stein.

Han konstaterar att gruppen 0-18 år är den som växer mest, dels för att en stor kull med 90-talister börjar föda barn och sedan förstås på grund av invandringen där en stor del är familjer och unga personer.

– Detta kommer att sätta press på kommunerna att få fram bostäder till familjer, bygga fler skolor och förskolor. Befolkningsökningen leder förstås även till ett generellt större behov av handelsytor och kontor.

De äldre över 80 år blir procentuellt fler i några mindre och mellanstora kommuner men i storstäderna ser Peter Stein inte att den gruppen blir större än idag.

Peter Stein är noga med att poängtera att varje kommun har sina demografiska förutsättningar och att analysen måste utgå från den.

Vad kan då kullkasta dessa prognoser?

– Fem år fram i tiden ser jag inget som nämnvärt kommer att påverka analysen, men införs en mer restriktiv asylpolitik blir det effekter längre fram. Nu är min erfarenhet att samhällsplanerare ofta underskattar behoven snarare än förbereder sig, tillägger Peter Stein.

Några revolutionerande och nytänkande medel för att komma tillrätta med behovet av infrastruktur till denna stora ökning har inte Peter Stein.

– Min egen analys är att kraven måste sänkas när det kommer till nybyggnation. Och att samhället måste lösa bostadsfrågan för de med allra lägst inkomst.

Tema: social housing

Behöver Sverige social housing för att klara av den ökande befolkningen? På måndag publicerar Fastighetstidningen.se ett stort tema:

Fakta

Debatt

Hur ställer sig riksdagspartierna?

Utblick: Nederländerna

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]