[ Annons ]

Förbättrade förvaltningsresultat och ökat tempo i nyproduktionen. Wallenstam presenterar en stark delårsrapport.
Publicerat 7 augusti, 2013

Delårsrapport: Starkt första halvår för Wallenstam

Förbättrade förvaltningsresultat och ökat tempo i nyproduktionen. Wallenstam presenterar en stark delårsrapport.

– Jag är nöjd med bolagets starka utveckling. Förbättrat förvaltningsresultat, bra tempo i vår byggnation och intressanta avtal för kommande nyproduktioner sammanfattar första halvåret 2013 väl. Vi har också skapat möjligheter att fortsätta skruva upp tempot i nyproduktionen av hyresrätter genom att teckna avtal avseende försäljning av våra nuvarande förvaltningsfastigheter i Helsingborg. En strategisk förändring av fastighetsbeståndet som ger goda förutsättningar för en positiv framtida utveckling med god värdetillväxt, säger Hans Wallenstam.

[ Annons ]

  • Hyresintäkterna för delårsperioden januari – juni uppgår till 794 Mkr (802).
  • Förvaltningsresultatet ökar till 196 Mkr (192).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 215 Mkr (393) och på derivatinstrument till 302 Mkr (76).
  • Resultat efter skatt ökar till 600 Mkr (522) och vinst per aktie till 3,5 kr (3,0).
  • Fastigheter har sålts för 449 Mkr (581), till priser motsvarande 3?% över årsskiftesvärderingen.
  • Investeringar i fastigheter uppgår till 949 Mkr (742), varav förvärv utgör 393 Mkr (166) och investering i nyproduktion 556 Mkr (576). Investeringar i vindkraft uppgår till 269 Mkr (339).
  • Substansvärde per aktie ökar till 91 kr (82).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]