[ Annons ]

Nej, ja, nja. Ungefär så kan man sammanfatta inställningen till social housing i Sverige – alltså bostäder särskilt riktade till folk med låga inkomster. Ämnet var uppe till diskussion på ett seminarie i Almedalen anordnat av Fastighetsägarna.
Publicerat 3 juli, 2013

Delade meningar om social housing

Nej, ja, nja. Ungefär så kan man sammanfatta inställningen till social housing i Sverige – alltså bostäder särskilt riktade till folk med låga inkomster. Ämnet var uppe till diskussion på ett seminarie i Almedalen anordnat av Fastighetsägarna.

Som Fastighetstidningen skrivit om är det framför allt i Göteborg som ansvariga politiker i stadsbyggnadsnämnden börjat fundera på modellen.

[ Annons ]

– Vi ser en allt tydligare segregation i boendet och med dagens bostadspolitik ser jag inga verktyg som kan förändra den bilden. Med ett social housing likt det man har i många andra länder i Europa skulle vi kunna öronmärka vissa delar till andra grupper som annars inte har råd, sade Ulf Kamne, (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Göteborg.

När man i Göteborg började vädra sina idéer möttes man i Göteborgsposten med rubriken ”Vi ska inte ha några fattigkvarter i Göteborg”, men Kamne menar att så är det redan och att social housing snarare skulle luckra upp det lite.

Sonny Modig, vd på MKB, ser inte social housing som rätt spår. Hans analys är att enbart ökat bostadsbyggande och en friare hyressättning kan öppna upp för folk med lägre inkomster.
– Vi har i Malmö en flyttomsättning på 8 procent vilket är ett tecken på en dysfunktionell marknad. Resultatet är att folk som sitter på lägenheter med låg hyra som andra kan hyra inte rör på sig. Enda sättet att öka rörligheten är att höja hyran i det äldre beståndet så att det närmar sig nyproduktion, menade Sonny Modig.

Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, är också motståndare till särskilda boenden för låginkomsttagare.
– Det skulle stigmatisera folk och låsa in dem i ett boende. Eftersom jag är ”tråkig” sosse är mitt recept att få folk i jobb så att man kan klara hyran. Och att bygga mer, gärna med subventioner till hyreshus.

 

En mer öppen attityd till social housing har Erik Slottner, (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

– Jag kan tänka mig att man i nya bostadsprojekt kräver att 10 procent av bostäderna ska vara öronmärkta till dessa typer av lägenheter. I gengäld kan kommunen sänka priset på marken. Tydligt är att något i alla fall måste göras eftersom vi har så många som inte kommer in på bostadsmarknaden.

 

Läs också Fastighetstidningens tema om social housing ”Dags för social housing i Sverige?”.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]