Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 25 november, 2019

Debatten om renovering behöver ett rejält lyft

Att pensionskapital nu används för att rusta upp miljonprogram innebär en kraft att vända utvecklingen. Tvärtemot hur det ofta framkommer i debatten. I sin ledare efterfrågar Reinhold Lennebo lite mer kunskap och fakta i diskussionen.

På flera håll i Sverige, men också i andra länder, debatteras nu renoveringar. Om renoveringarna i hyreshus ska koncentreras till utbyte av uttjänta installationer eller också innefatta standardhöjningar. Om för- och nackdelar med olika renoveringsmetoder, men också om hur renoveringar ska finansieras. Och förstås, hur hyran påverkas.

[ Annons ]

Det är bra att bostadsfrågor och renoveringar diskuteras. Det är ett tydligt tecken på att fastighetsbolag har en viktig roll i samhällsbygget. Men lika viktigt som att debatten förs är att den utgår från fakta och inte antaganden.

REINHOLD X 3
Resurser!
Nu får vi nya bättre resurser i Bryssel genom nya samarbeten. Det ser jag fram emot.

Äntligen!
Vi har startat Fastighetsägarnas Småbolagsråd! Äntligen!

Orientering!
Orienteringssäsongen är slut. Nu väntar natt-tävlingar och snöpulsande.

Det är i mångt och mycket pensionskapital som, via ett antal bostadsbolag, används för att rusta upp våra miljonprogram. Bostadsbolagen blir därmed en kraft för att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden. Att det är pensionskapitalet som gör detta möjligt ska vi vara dubbelt tacksamma för. Det gör vårt pensionssystem långsiktigt tryggare samtidigt som det hjälper oss att beta av den underhållsskuld som tillåtits växa sig alltför stor. Att säga nej till detta vore oklokt.

Det är därför viktigt att som fastighetsägare vara aktiv, eftersom det enbart är fastighetsägaren som kan berätta varför och hur renoveringen görs, var pengarna kommer ifrån och vad det kommer att få för effekt för hyresgästerna. Ha därför en löpande, återkommande och tydlig dialog med hyresgästerna om renoveringar.

Ha en löpande, återkommande och tydlig dialog med hyresgästerna om renoveringar.

I debatten är det långt ifrån självklart att alla som diskuterar har ingående kunskaper om hur den svenska hyresmarknaden fungerar och varför fastighetsbolag agerar som de gör. Det är också därför jag särskilt vill lyfta fram några grundläggande fakta om den svenska hyresmarknaden.

Konsumentskyddet för hyresgästerna är starkt. Besittningsskyddet innebär bland annat att renoveringar måste godkännas av hyresgästerna innan de påbörjas. Godkänner inte en hyresgäst en renovering är det hyresnämnden som avgör om renoveringen är skälig.

En renoverad lägenhet med nytt badrum och kök ska hålla länge, inte bara för nuvarande hyresgäster utan också kommande. Därför är det nödvändigt att vid renoveringar anpassa standarden till vad man som hyresgäst kan förvänta sig i framtiden. Därför höjs standarden vid renoveringar.

Hyror sätts i dag i Sverige utifrån lägenhetens bruksvärde. Har en lägenhet renoverats och fått ny och bättre standard har den också ett högre bruksvärde som motiverar en högre hyra. Hyror kan aldrig ensidigt höjas av hyresvärden utan kan alltid prövas i hyresnämnden om hyresgästen begär det.

Hyran är fastighetsägarens enda intäkt. För att vi ska ha väl underhållna hyresrätter behöver hyran därför utvecklas i takt med den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Detta är fakta som är viktiga att ha med sig även i diskussionen om renoveringar. Det bidrar till förståelse för branschens förutsättningar och agerande.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

Gästkrönikör

Glesbygdpolitilk, inblickar i konstvärlden, flamboyanta skrytbyggen. Det finns inga gränser för vad som kan rymmas i fastigheteter. Här hittar du en mångfald av gästskribenter som bidrar med sina unika perspektiv.

Läs fler krönikor av Gästkrönikör »

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]