[ Annons ]

Brist på nybyggnation och prisuppgång på bostäder och fastigheter beror på alltför omfattande regleringar. Förutom att det krävs en förenklad plan- och bygglag bör regleringen på lokal och regional nivå begränsas, skriver fyra ekonomer i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Publicerat 23 april, 2014

Debattartikel: Överreglering gör lokaler för dyra

Brist på nybyggnation och prisuppgång på bostäder och fastigheter beror på alltför omfattande regleringar. Förutom att det krävs en förenklad plan- och bygglag bör regleringen på lokal och regional nivå begränsas, skriver fyra ekonomer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De fyra ekonomerna Åke E Andersson, David E Andersson, Johan E Eklund och Pontus Braunerhjelm menar att den statliga regleringen av byggandet som tillämpas genom dagens plan- och bygglagen har alltför omfattande restriktioner ”för att vara förenlig med behoven av regional ekonomisk utveckling, god bostadsförsörjning och uppbyggnad av infrastruktur och andra kollektiva nyttigheter”. Det skriver de i en debattartikel i Dagens nyheter.

[ Annons ]

I artikeln tar de upp en rapport från Entreprenörskapsforum som presenterar forskning som visar att byggregleringarnas konsekvens är ett överpris på 379 procent på kontorslokaler i Stockholms innerstad. Rapporten som identifierar problemen inom bygg- och bostadsmarknaden, men även konkreta reformförslag för att öka byggandet.

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]