[ Annons ]

I stället för att som idag utgå från hur mycket energi som måste köpas bör de svenska byggreglerna ta sin utgångspunkt i hur mycket energiresurser som verkligen går åt för att värma huset. Det skriver idag företrädare för fjärrvärmeindustri, miljörörelsen och byggindustri på DN Debatt.
Publicerat 23 februari, 2015

Debatt: ”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv"

I stället för att som idag utgå från hur mycket energi som måste köpas bör de svenska byggreglerna ta sin utgångspunkt i hur mycket energiresurser som verkligen går åt för att värma huset. Det skriver idag företrädare för fjärrvärmeindustri, miljörörelsen och byggindustri på DN Debatt.

Debattörerna menar att svenska staten sannolikt bryter mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda med nuvarande regelverk.  De hänvisar till en juridisk granskning av byggreglerna som utförts av advokatfirman Öberg & Associés på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. Enlig denna uppfyller inte det svenska regelverket intentionerna med unionens politik för energieffektivisering i och med att det är byggnaders primärenergianvändning som redovisas.

[ Annons ]

I debattartikeln argumenteras för att byggreglerna istället bör utgå från hur mycket energiresurser som realiteten går åt för att värma huset eller hur mycket klimatet påverkas.

Vi ser gärna skärpta krav på klimatskalet.
Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna 

Fastighetsägarnas miljöchef Yogesh Kumar håller inte med.

– Vi har svarat Boverket att vi gärna ser skärpta krav på klimatskalet (U-medel) i byggreglerna, men inte några primäreneregifaktorer.

Yogesh Kumar konstaterar att man som fastighetsägare har små möjligheter att påverka hur energi produceras i fjärrvärmeverk eller även vid framställning av el. De primärenergifaktorer som föreslås baseras inte på någon exakt vetenskap. Att utgå från en schablon för hur all el produceras i Sverige skulle kraftigt minska möjligheterna att använda sig av alternativa förnyelsebara energikällor som solenergi och geotermisk energi. Yogesh Lumar påpekar att  svenska byggregler dessutom redan har redan primärenergifaktorer, med högre krav, för eluppvärmda jämfört med icke eluppvärmda byggnader.

Här kan du läsa hela debattinlägget.

 


[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]