[ Annons ]

För att bostadsbyggandet ska öka måste staten och regionerna stötta kommunerna i deras uppdrag att planera för nya bostäder. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar företrädare för 16 regioner regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan att genomföra Bostadsplaneringskommitténs förslag.
Publicerat 22 oktober, 2015

Debatt: ”Stärk kommuner och regioner – för fler bostäder”

För att bostadsbyggandet ska öka måste staten och regionerna stötta kommunerna i deras uppdrag att planera för nya bostäder. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar företrädare för 16 regioner regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan att genomföra Bostadsplaneringskommitténs förslag.

I debattartikeln i SvD ställer sig företrädarna för 16 regionerna bakom Bostadsplaneringskommitténs tre huvudförslag, som presenterades i blocköverskridande enighet under sommaren. De uppmuntrar regeringen att fullfölja Bostadsplaneringskommitténs förslag enligt tidplan.

[ Annons ]

Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Mätta Ivarsson (MP), är en av 16 regionföreträdare som skrivit under debattartikeln.

– Sverige behöver en effektivare fysisk planering som påskyndar byggandet av nya bostäder där det behövs. Vi behöver också gjuta nytt liv i många befintliga bostadsområden med bättre planerad infrastruktur och kollektivtrafik. På så vis skapas hållbar tillväxt och utveckling i hela landet, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne i ett pressmeddelande.

De tre förslagen kortfattat:

1. Ökad samordning mellan kommunernas planering för bostadsförsörjning och regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik. Bostadsplaneringskommittén konstaterar att kommunernas planering för bostadsförsörjning i stora stycken lever sitt eget liv, frikopplad från övrig kommunal planering och utan samordning med bostadsmarknadens aktörer och regionernas planering.

2. En ny lag om regional fysisk planering med länen som indelningsgrund. Bostadsplaneringskommittén föreslår att regionerna, regionförbunden eller landstingen i varje län ska vara skyldiga att erbjuda kommunerna ett vägledande stöd kring avvägningar mellan olika nationella och regionala intressen. Kommittén konstaterar att en regional fysisk planering skulle placera frågorna i ett större geografiskt sammanhang än vad enskilda kommuner kan göra, och därmed effektivisera arbetet med bostadsförsörjning och en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

3. En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning. Kommittén föreslår att ett nationellt forum för fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor inrättas. Forumet blir statens verktyg för att koordinera olika mål och öka samordningen mellan involverade aktörer på statlig, regional respektive kommunal nivå. För frågor som har ett tydligt nationellt strategiskt värde och som syftar till en hållbar utveckling för hela landet föreslås en nationell strategi som bör redovisas i en skrivelse till riksdagen.

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]