[ Annons ]

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. Foto: Magnus Glans
Publicerat 30 januari, 2018

Debatt: ”Skapa former för en svensk BID-modell”

Det behövs ett politiskt ramverk för en svensk BID-modell. Det menar Rikard Silverfur i Dagens Industri där han pekar på hur samverkansmodellen kan öka tryggheten och säkerheten.

För samhället innebär fastighetsbranschens trygghetsarbete en tydlig vinst. Men för att   fastighetsbranschen ska lyckas i sitt långsiktiga arbete för att stärka tryggheten måste regering och riksdag ge rätt förutsättningar. Det menar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, i ett debattinlägg på Dagens Industri. Han skriver:

[ Annons ]

”Men även om fastighetsföretag engagerar sig och tar ansvar som sträcker sig längre än husen, är det inte tillräckligt om inte det offentliga samverkar med fastighetsföretagen för att öka tryggheten och tilliten.”

Rikard Silverfur pekar på hur denna typ av samverkan mellan fastighetsföretagare, näringsliv, boende, kommun, sociala myndigheter och polis i många länder är reglerad. Ett steg han önskar att även Sverige tog.

”I Sverige har vi en lång tradition av samverkan mellan civilsamhället och offentliga och privata aktörer. Men det är tydligt att det inte räcker. Vi anser att det behöver skapas former för en svensk BID-modell med ett ramverk för samverkan mellan fastighetsföretagare, näringsliv, civilsamhälle och statliga och kommunala myndigheter.”

Rikard Silverfur uppmanar regeringen att bjuda in till ett brett samtal en svensk modell för BID-samverkan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]