Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 13 juni, 2023

Debatt: Så vill de vända byggkrisen

Inför krissamatalet bostadsministern presenterar Byggföretagen och Fastighetsägarna tio gemensamma förslag för att vända byggkrisen och öka bostadsbyggandet.

Under tisdagen hålls det krismöte. Bostadsminister Andreas Carlson har bjudit in 29 aktörer till rundabordssamtal. ”För att diskutera situationen samt identifiera utmaningar och förslag på lösningar”, som det står i inbjudan. Inför mötet presenterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige tio förslag som de menar borgar för ett ökat bostadsbyggande.

I artikeln tar de fasta på byggkrisen slår mot arbetsmarknaden. Inte enbart kopplat till byggindustrin, utan för att näringslivet ska kunna attrahera kompetens behövs tillgängliga och attraktiva bostäder.

[ Annons ]

På DI Debatt skriver de: ”Det är nödvändigt att förstå att byggkrisen inte handlar om en kortsiktig konjunktursvacka.”

Därför föreslår de att en snabbutredning tillsätts som ska leda till en ”offensiv agenda för bostadsbyggandet och en bättre fungerande bostadsmarknad.”

Bland förslagen märks att:

• det förslag om fri hyressättning vid nyproduktion som redan finns bör beredas och införas.

• förkorta och förbättra förutsebarheten vid överklagandeprocesser.

• förenkla konvertering av lokaler till bostäder.

• staten behöver ta en aktiv roll för att ekonomiskt stödja åtgärder som genomförs av kommunerna för att göra fler bostäder tillgängliga för de mest utsatta. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]