[ Annons ]

Publicerat 10 april, 2019

Debatt om bostadspolitiken på Bostadsforum

Nyproduktion kommer aldrig bli tillräckligt billig för att vara ett alternativ för dem som i dag står långt från bostadsmarknaden. Det var en slutsats när tre fastighetsägare diskuterade bostadspolitik på Bostadsforum.

– I Malmö lägger kommunen en halv miljard kronor på det som brukar kallas sociala kontrakt, sa Anders Lago, Förbundsordförande för HSB. – Stora grupper står i dag utanför marknaden och då får kommunerna ta ansvar.

[ Annons ]

Det enklaste sättet politikerna kan hjälpa dem är enligt Anders Lagt genom ett höjt bostadsbidrag. För han tror inte att nyproduktionen någonsin kommer att bli så billig att den gruppen kommer kunna ha råd. Däremot anser Anders Lagt att bolånetak och amorteringskrav behöver ses över för att en annan grupp som i dag har svårt att få tag i bostad ska kunna få stöd, vuxna som trots att de har både arbete och lön inte kan låna tillräckligt för att komma in på storstädernas bostadsmarknader.

Anders Lago deltog tillsammans med Eva Nordström, VD på SKB och Stefan Ränk, VD på Einar Mattsson i ett panelsamtal på Bostadsforum som just nu arrangeras i Solna. Rubriken för samtalet var ”Fastighetsägarnas syn på bostadssverige”.

Eva Nordström påminde om den egna organisationens historia. När SKB grundades 1916 kunde en del av lånefinansieringen komma från de boendes arbetsgivare. Och för resten fanns en kommunal borgen. Ingetdera är lösningar som används idag.

Stefan Ränk efterlyste en social bostadspolitik och en reformerad hyreslagstiftning. Dessutom föreslog han en kommunal fastighetsskatt, vilket skulle ge incitament åt kommunerna att själva arbeta så att fastigheter i kommunen ökar i värde.

Investeringsstöd fick efter viss tvekan tummen ner från samtliga i panelen. Däremot väckte både subventionerat bosparande och återinförd fastighetsskatt större entusiasm. En annan sak som alla tre uppmärksammat var att regeringsunderlagets 73-punktsprogram fått politikerna att fokusera på några få saker i bostadspolitiken, vilket inneburit att helhetsperspektiv delvis gått förlorat.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]