[ Annons ]

Under tisdagens riksdagsdebatt diskuterade Nina Lundström, Folkpartiet, och bostadsminister Mehmet Kaplan bostadsbyggandet. Strandskydd, subventioner och bullerförordningen lyftes upp. Se hela debatten här.
Publicerat 25 mars, 2015

Debatt: Nina Lundström kräver svar kring konkreta åtgärder

Under tisdagens riksdagsdebatt diskuterade Nina Lundström, Folkpartiet, och bostadsminister Mehmet Kaplan bostadsbyggandet. Strandskydd, subventioner och bullerförordningen lyftes upp. Se hela debatten här.

Under tisdagens riksdagsdebatt var bostadspolitiken, och mer specifikt hur bostadsministern Mehmet Kaplan avser öka bostadsbyggandet uppe på agendan. Oppositionen, den här gången folkpartisten Nina Lundström, efterfrågade konkreta åtgärder för att minska de hinder som hämmar bostadsbyggandet i kommunerna, och kanske framför allt när de kommer. Bostadsministerns svar kan kortfattat sammanfattas med ”när de utretts klart”. Men han konstaterade att nuvarande regering kommer ta vid där föregående regering slutade.

[ Annons ]

– Där bygger vi vidare på det som tidigare har gjorts.  Mycket av det regelförenklingsarbete som den gamla regeringen gjorde var helt adekvat. En del av regelförenklingarna var dock av sådan art att de behöver följas upp. Det gäller bland annat andrahandsuthyrningsreformen, och det är någonting som jag har gett i uppdrag till Boverket att följa upp, sa Mehmet Kaplan, under debatten.

En av de frågor där Nina Lundström utkrävde svar var gällande bullerförordningen.
– En ny bullerförordning kommer att vara väldigt avgörande för mångas boendemiljö, inte minst för unga och studenter, för lång tid framöver. Detta är ingenting som lämpar sig att hasta fram. Vi vet i dag att buller kan vara direkt skadligt att utsättas för, och förordningen har fått väldigt mycket kritik från remissinstanserna. Som ansvarigt statsråd är det min skyldighet och plikt att lyssna in de synpunkter och den oro som många av remissinstanserna har lyft upp. Därför är min förhoppning att vi, efter att ha hanterat remissvaren och balanserat olika synpunkter mot varandra, inom kort ska kunna presentera en ny bullerförordning, svarade Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan säger också att vara en blåslampa på de som har bostadsförsörjningsplikten är oerhört viktigt för honom. Och att regeringen inte stänger några dörrar för olika typ av ekonomiska incitament.
– Vi har också redan gjort rätt så mycket, med en halv miljard från och med den 1 juli som kommer att betalas ut till de kommuner som bygger i lägen som inte anses tillräckligt attraktiva i dag för de byggbolag som tycker att det kanske måste dras kollektivtrafik till områdena för att göra dem attraktivare. Det är det här vi kallar för stadsmiljöavtal, sa Mehmet Kaplan.

Men när debatten började lida mot sitt slut var Nina Lundström fortfarande inte nöjd.
– Jag noterar att statsrådet inte svarar på frågan om olika former av investeringsstöd, hurdana de är och vad de ska gå till. Det är klart att den frågan nu ställs, inte minst utifrån artikeln i Göteborgs-Posten, där man i ena stunden lovar pengar till en typ av åtgärder och i nästa till någonting annat. Jag menar att det är lösningar som har prövats. Nu borde fokus ligga på att fortsätta att göra det enklare att bygga, ta bort hinder och se till att bostäderna byggs. Det är synd, herr talman, att vi i dag inte får större klarhet. Risk kostar pengar, och långsiktiga spelregler är något som alla efterlyser, så även jag.

Se hela debatten här.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]