Bild: Shutterstock
Publicerat 21 april, 2016

Debatt: ”Lagen måste skydda föreningens medlemmar”

Ändra lagen så att den inte bara skyddar den enskilde medlemmens rätt att riva väggar utan alla medlemmar i en bostadsrättsförenings rättigheter. Det skriver representanter för en bostadsrättsförening i Stockholm på DN.Åsikt idag.

Trots att föreningen krävde närmare undersökningar  av en oberoende byggingenjör rev en nyinflyttad medlem stora delar av en bärande vägg i huset från 1880-talet. Enligt vad styrelsens representanter skriver uppstår sättningsskador och stora sprickor i våningen ovanför.

[ Annons ]

– Jag tycker att det säger sig självt att husets konstruktion försvagas om man tar bort delar av en bärande vägg, detta även om man gör förstärkningar, säger Magnus Olofsson, en av ledamöterna i föreningen.

Jurister menar att det genom en dom i Svea Hovrätt från februari i år nu är tröstlöst för en bostadsrättsförening att få rätt gentemot en enskild medlem.

Domen gäller ett liknande fall i Stockholm. Hovrätten konstaterar att: ”bostadsrättslagens konstruktion ger under vissa förhållanden medlemmarna i en bostadsrättsförening möjlighet att ignorera beslut av styrelsen att neka tillstånd”.

Även här konstaterades skador på huset, bland annat sprickor i fasaden. Men bevisbördan ligger här på föreningen som valt att väcka talan. I detta fall menar rätten att föreningen inte lyckats bevisa ett samband mellan rivningen och de uppkomna skadorna.

– Som framgår av avgörandet är bevisning svår att säkra. Det visar en svaghet i lagens utformning när den skapar brist på regelefterlevnad, säger Line Zandén, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige

Om ett år ska den statliga utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden redovisa sina resultat. Magnus Olofsson och de andra styrelseledamöterna menar att utredaren måste förstå att värna medlemmarnas gemensamma intressen. De skriver:

”Lagstiftaren förefaller ha siktet inställt på den enskilde medlemmens intressen snarare än motsvarande för medlemmarna som grupp. Med bostadsrätten följer alltså rätten att förstöra. Detta är uppseendeväckande.”

Line Zandén tolkar kommittédirektiven som att man avser komma till rätta med denna typ av problem.

– För att komma till rätta med detta kan man tänka sig olika vägar att gå; antingen vända på bevisbördan eller klargöra bättre i vilka fall det krävs tillstånd och införa en överprövningsmöjlighet. Man kan också överväga om otillåtna ändringar ska medföra att bostadsrätten förverkas, säger Line Zandén.

Läs debattinlägget här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]