[ Annons ]

DEBATT Faktorer som den enskilda hyresgästen inte kan påverka är avgörande för lägenhetens energianvändning. Därför skulle ett system med egen mätning och debitering av värme vara orättvist. Det skriver Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen och HSB i en debattartikel.
Publicerat 21 maj, 2015

"Individuell värmemätning är orättvist för hyresgästen"

DEBATT Faktorer som den enskilda hyresgästen inte kan påverka är avgörande för lägenhetens energianvändning. Därför skulle ett system med egen mätning och debitering av värme vara orättvist. Det skriver Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen och HSB i en debattartikel.

Joakim Pålsson, SFFE, hävdar i ett debattinlägg i Göteborgsposten att individuell mätning och debitering av värme i lägenheter skulle ge en stor energibesparing och vara lönsamt för boende och fastighetsägare. Inget kunde vara mer fel.

[ Annons ]

Vår erfarenhet visar på det motsatta. Nämligen att energianvändningen ökar samtidigt som de boende får en ökad kostnad för likvärdig komfort. Det blir nämligen så att de boende inte sällan väljer en högre temperatur än det var innan, samtidigt som mätutrustning är dyr och den administrativa bördan blir hög.

Vi, både hyresgäster och fastighetsägare, är därför helt överens om att individuell mätning och debitering av värme är dåligt för de boendes plånbok och miljön. Vi motsätter oss därför ett lagkrav på obligatorisk mätutrustning.

Vi vill inte införa ett orättvist system som få kommer att förstå och acceptera.

Ett system med debitering av värme skulle bli mycket orättvist eftersom lägenhetens läge i huset, fasad- och takisolering och fönstrens energiprestanda, för att nämna några exempel, avgör den totala energianvändningen i lägenheten och huset. Faktorer som är mycket svåra för den enskilda hyresgästen att påverka. Vi vill inte införa ett orättvist system som få kommer att förstå och acceptera.

Det råder inga tvivel om att installation av utrustning för mätning och debitering inte är lönsam i de flesta lägenheter och inte heller i de flesta hus. Boverkets rapport om individuell mätning och debitering konstaterar att det inte är kostnadseffektivt vid nybyggnad eller ombyggnad.

Pålssons påstående om EU-kommissionens kritik mot Sverige är direkt vilseledande då det endast handlar om ett antal frågor till regeringen om delar av direktivet som inte ens berör frågan om individuell mätning och debitering av värme.

Har man som ambition att minska energianvändningen är inte obligatoriska krav på individuell mätning rätt väg att gå. Däremot kan man genom information påverka människors beteende att minska energianvändningen.

Yogesh Kumar
miljöchef Fastighetsägarna Sverige

Roland Jonsson
energichef HSB Riksförbund

Hans Dahlin
energi- och miljöexpert Hyresgästföreningen

Per Holm
energiexpert Sabo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]