”Mårten Lilja är blind inför att regeringen är i full fart med att reglera och politisera bostadsmarknaden.” Det säger folkpartiets bostadspolitiske talesperson Robert Hannah i ett direkt svar på den kritik mot partiets nya bostadspolitik som framfördes av Riksbyggens vice vd Mårten Lilja.
Publicerat 7 september, 2015

Debatt: FP svarar på Riksbyggens kritik

”Mårten Lilja är blind inför att regeringen är i full fart med att reglera och politisera bostadsmarknaden.” Det säger folkpartiets bostadspolitiske talesperson Robert Hannah i ett direkt svar på den kritik mot partiets nya bostadspolitik som framfördes av Riksbyggens vice vd Mårten Lilja.

Riksbyggens vice vd Mårten Lilja, tillika före detta Socialdemokratisk statssekreterare åt Mona Sahlin under hennes tid som samhällsbyggarsminister, gick nyligen till frontalangrepp mot Folkpartiets nya bostadspolitik. Lilja hävdar att Folkpartiets förslag om fri hyressättning mellan hyresvärd och hyresgäst leder till en politisering och reglering av bostadsmarknaden eftersom förslaget innehåller en indexering för hyreshöjningar.

[ Annons ]

Folkpartiets nya bostadspolitik riktar sig tvärtemot Liljas påståenden mot mer marknadstänk för att lösa bostadsbristen vi har. Politiker och Hyresgästföreningen är de som förlorar mest makt genom våra förslag. Samtidigt anser vi att indexering vid fri hyressättning är viktig för att värna förutsägbarheten och tryggheten för hyresgäster.

Det är inte svårt att se var Lilja har sin politiska hemvist. För samtidigt som Lilja menar att Folkpartiet hotar den svenska modellen inom bostadsbranschen där makten över prissättningen överlåtits till avtal mellan hyresvärdar och Hyresgästföreningen är Lilja blind inför det faktum att den rödgröna regeringen redan är i full fart med att reglera och politisera bostadsmarknaden på ett mycket långtgående sätt.

Det är genom den rödgröna regeringens förslag som bostadsbranschen politiseras – inte genom Folkpartiets förslag.

Den rödgröna regeringen, som Lilja tidigare har tillhört, har aviserat att den i höstbudgeten kommer föreslå investeringsstöd, det vill säga subventioner, för byggande av hyreslägenheter. För att byggare ska få erhålla skattebetalarnas pengar kräver regeringen att avtal om presumtionshyror på förutbestämda hyresnivåer finns där man vill se ”billiga” hyror. Regeringen blandar sig alltså direkt in i hyressättningen i bostadsbranschen och ökar sin makt – just det som Lilja felaktigt påstår att Folkpartiet vill göra. Regeringen kräver även bland annat att lägenheterna ska ha en förutbestämd energiprestanda och lägenheterna måste förmedlas genom kommunernas bostadsköer. Det är genom den rödgröna regeringens förslag som bostadsbranschen politiseras – inte genom Folkpartiets förslag.

Folkpartiets nya bostadspolitik innehåller uteslutande förslag som ger byggföretag verktygen att lösa den extrema bostadskris vi ser i Sverige idag. Bland annat genom fri hyressättning i nyproduktion, rätt för byggherrar att utforma detaljplaner, möjlighet att få typgodkända hus för byggherrar, färre instanser för överklaganden av detaljplaner och ett uppmjukat strandskydd.

Riksbyggen grundades 1940 då det rådde stor brist på bostäder – vi ser nu en liknande situation i Sverige – över 350 000 unga vuxna saknar idag bostad. Deras trygghet och framtid står på spel om inte Sveriges politiker reagerar kraftfullt för att lösa krisen. Riksbyggen och dess vice VD borde mot bakgrund av sin historiska roll ha en större respekt inför att det behövs breda reformer inom den svenska bostadsmarknaden för att lösa den bostadskris Sverige står inför.

Robert Hannah
riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (FP)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]