Fri avtalsrätt i nya hyreslägenheter skapar ett starkare incitament för nyproduktion än vad som råder idag. Fastighetsägarna MittNord skriver i ett debattinlägg att regeringen bör öppna upp möjligheten för värdar och hyresgäster att skriva hyresavtal likt de som gäller på lokalhyresmarknaden.
Publicerat 21 april, 2015

Debatt: "Fler bostäder genom fria hyror i nyproduktion"

Fri avtalsrätt i nya hyreslägenheter skapar ett starkare incitament för nyproduktion än vad som råder idag. Fastighetsägarna MittNord skriver i ett debattinlägg att regeringen bör öppna upp möjligheten för värdar och hyresgäster att skriva hyresavtal likt de som gäller på lokalhyresmarknaden.

Bostadsbristen har många implikationer. Integration vid flyktingmottagande är bara en av dessa. Ungas inträde på bostadsmarknaden en annan.

[ Annons ]

Bostadspolitik har aldrig varit politikernas favoritämne men den låga nyproduktionen av bostäder tillsammans med en fortsatt urbanisering har flyttat upp frågan på dagordningen. Debatten är många gånger missriktad och förs i cirkelresonemang. Ingen tar ansvaret för att bostadsproduktionen sista decennierna varit så låg att bristsituationer uppstått i nästintill alla tillväxtorter. Det har gått så långt att kommuner mister etableringar när företag väljer att etablera verksamhet i andra kommuner. En stor anledning är bristen på nya och ändamålsenliga bostäder.

Vi menar att regeringen borde öppna möjligheten för hyresvärdar och hyresgäster att vid nyproduktion av hyresrätter skriva hyresavtal likt de avtal som gäller på lokalhyresmarknaden. Den fria avtalsrätten ska givetvis innehålla ett starkt besittningsskydd för hyresgästen med ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Genom fri avtalsrätt i nya hyreslägenheter skapas betydligt starkare incitament för nyproduktion än dem som råder idag. Priset på hyreslägenheten, månadshyran, avgörs av vad hyresvärd och hyresgäst kommer överens om, inte produktionskostnaden, inte genom Hyresgästföreningens välsignelse.

Vi tycker att det är märkligt att hyresgäst och hyresvärd inte får göra upp om en rimlig hyra, men det är så lagstiftningen ser ut när det gäller hyreslägenheter. Hyresgästföreningen har alldeles för stort inflytande på nyproduktion, vilket i praktiken leder till att bostäder som skulle ha funnits idag inte finns. Den eskalerande bristen på bostäder ger näring åt den svarthandel med hyreskontrakt vi redan vet existerar.

Varför skulle det vara bra för Sverige med fri hyressättning i nyproducerade hyreslägenheter? Svaret är enkelt. För att få igång bostadsproduktionen. Det är en fråga om tillväxt. Det system för hyressättning som gäller idag riskerar att göra en hel generation till mambos. Hyresgästföreningen verkar föredra låga hyror före möjligheten för alla att ha någonstans att bo. Det är i våra ögon inte att ta ansvar för en fungerande bostadsmarknad. Det för tanken till gamla DDR. Där ville regimen att alla medborgare skulle kunna köpa en ny bil. Så sagt och gjort. En splitterny Trabant gick loss på sju-åttatusen kronor. Det var bara det att leveranstiden var drygt tio år. Under tiden folk väntade löstes DDR upp och försvann…

De som blundar för de mekanismer som behövs för att få till en fungerande bostadsmarknad riskerar att få uppleva något liknande. De riskerar att stå akterseglade på tidens kajkant medan utvecklingens skepp hastar vidare mot horisonten.

Peter Sörman, vice vd och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]