[ Annons ]

Publicerat 8 januari, 2019

Debatt: ”En avreglering måste omfatta hela hyresmarknaden”

Hyresregleringen är en viktig spelbricka i regeringsförhandlingarna. På DN Debatt argumenterar ekonomerna Roland Andersson och Lars Jonung för att en kommande liberalisering måste inbegripa hyresmarknaden som helhet – inte enbart nybyggda lägenheter. 

Just nu har det öppnats ett fönster för att avveckla den, enligt de båda professorerna, samhällsskadliga hyresregleringen genom en blocköverskridande överenskommelse. På DN Debatt skriver Roland Andersson, professor emeritus i fastighetsekonomi vid Kungliga tekniska högskolan och Lars Jonung, professor emeritus vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, att: ”Det vore en stor vinst för svenska samhället om de pågående regeringsförhandlingarna kan användas till att lösa upp de knutar som skapats av snart 80 år med hyresreglering.”

[ Annons ]

Utifrån en uppräkning av ”några av de bisarra effekterna av hyresregleringen” pekar de ut olika vägar mot en nedmontering av hyresregleringen:

  • Att helt enkelt göra den svarta marknaden vit så att hyresgäster tillåts sälja sina hyreskontrakt till högstbjudande.
  • Att omedelbart införa marknadshyror i hela hyresbeståndet och samtidigt som fastighetsägare årligen, som kompensation, betalar ett belopp som utgör mellanskillnaden mellan den nya högre och den gamla lägre hyran till hyresgästerna.
  • Att tillåta en stegvis höjning av hyran till dess marknadshyran uppnåtts så att hyresgäster gradvis kan anpassa sin ekonomi till det nya läget.

Roland Andersson och Lars Jonung menar ett den sista metoden är den i deras tycke rimligaste, men att det finns flera metoder. De skriver: ”Det viktiga är att beslut kommer snabbt och att åtgärderna omfattar hela hyresmarknaden.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]