[ Annons ]

Fler bostäder och servicehem – så tänker Dombron fyrdubbla sin storlek de närmaste fem åren.
Publicerat 6 april, 2011

De vill fyrdubbla fastighetsportföljen

Fler bostäder och servicehem – så tänker Dombron fyrdubbla sin storlek de närmaste fem åren.

Jan-Erik Höjvall

[ Annons ]

Bostadsaktiebolaget Dombron har en fastig­hetsportfölj till ett värde av ungefär sex miljarder kronor. Bolaget har fått sitt namn från den första bron som byggdes i Uppsala, den stad där 45 av bolagets 79 fastigheter finns. Resten av beståndet är spritt över Göteborg, Stockholm och Halmstad. Totalt utgör beståndet cirka 500?000 kvadratmeter.

För knappt ett år sedan avyttrade Vasakronan Dombron, och därmed de flesta av sina bostadsfastigheter till Fjärde AP-fonden som äger bolaget i dag. Ungefär samtidigt tillträdde Jan-Erik Höjvall tjänsten i Uppsala som vd för Dombron, och erfarenheterna han hunnit skaffa sig av staden är över förväntan.

– Jag blev positivt överraskad, jag kände inte till Uppsalas starka marknad innan jag kom hit. Det är en väldigt stark stad med mycket folk som flyttar in tack vare universitetet och ett bra näringsliv.

De kommande fem åren vill Jan-Erik Höjvall fyrdubbla Dombrons portföljvärde, bland annat genom nyproduktion.

– Det finns en stor bostadsbrist i Uppsala. Vi vill bygga nytt och kommer att satsa på både hyres- och bostadsrätter eftersom vi vill ha en mångfald i våra områden, det tror jag är bra.

Utöver planera på nyproduktion av tusentals nya lägenheter finns stambyten i det befintliga beståndet med i budgeten för de kommande åren. Dombron kungjorde nyligen planerna på att förvärva ett antal serviceboenden av det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem och vill nu fortsätta utöka sin portfölj med den typen av bostäder.

– Det finns en potential i att köpa äldreboenden eftersom vi har en så stor, åldrande befolkning, så vi vill köpa fler sådana fastigheter av kommunen.

Samtidigt avyttrar Dombron 4 000 studentlägenheter till just Uppsalahem.

– Jag tror att kommunen föredrar att ha kontrollen över den här typen av boenden, och det passar oss bra.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]