Bild: Fojab
Publicerat 4 november, 2019

De vill bygga bostäder i stenbrott

Fojab har på uppdrag av Karlshamns kommun tagit fram ett förslag på hur man skulle kunna utveckla ett nytt bostadsområde i Stärnö, en halvö sydväst om Karlshamn som bland inhyser ett tidigare stenbrott.

Stärnös gamla diabasbrott levererade bland annat sten till byggandet av Empire State Building i NY, men är sedan några år stängt. Kvar spår efter brytningen, bland annat i form av en en 25 meter hög bergvägg samt två djupa hål. Men området bjuder även på en storslagen utsikt över skärgården och havet. Detta har Fjoab inspirerats av i sitt förslag, som innehåller bostäder, gästhamn, utsikts- och badplatser och rekreation som tar tillvara på områdets karaktär, läge och utsikt.

[ Annons ]

– Stärnö Sjöstad är en fantastisk plats och vi ser en enorm potential att utveckla den till glädje för framtida boende. Med sina unika kvaliteter kommer stadsdelen att kunna locka besökare och bli en ny målpunkt i Karlshamn, säger Magdalena Hedman, Marknadschef och kompetensansvarig för stadsutveckling på Fojab.

Förslaget innehåller en varierad bebyggelse för en rad olika målgrupper, som exempelvis lägenheter med egen båtplats, radhus och husbåtar. Totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper.

”Stärnö Sjöstad har gestaltats utifrån platsens förutsättningar med högre, skyddande bebyggelse i 3–5 våningar mot havet i öster. Husen mot sjöarna i väster har en mer småskalig karaktär med radhus i 2-3 våningar och husbåtar med egna bryggplatser.

Vattendjupet ger möjlighet till djuphavsdykning och bergsväggen kan användas för klättring. För att ta tillvara på närheten till havet föreslås flera bryggor och offentliga stadsrum med fina lägen vid vattnet. I förslaget finns också planer för restauranger, handel och offentlig verksamhet.”, skriver man i ett pressmeddelande.

När kommunen har fattat ett beslut om hur området ska utvecklas, kommer det att byggas i olika etapper, med en förhoppning att det första huset är på plats 2022-2023.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]