[ Annons ]

Foto: Wikimedia commons.
Publicerat 19 oktober, 2020

De utvecklar Uppsala centralstation

Uppsala centralstation behöver utvecklas när kapaciteten på Ostkustbanan utökas. Nu har CF Möller i samarbete med WSP fått i uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala att driva arbetet.

Uppdraget går ut på att utveckla Uppsalas mest centrala plats, där centralstationen är navet, på ett stadsbyggnadsmässigt sätt, så att Uppsalas olika delar på bästa sätt utvecklas. Men i arbetet ingår även att identifiera principiella vägval för kommunikationer och funktioner för det utpekade området.

Det handlar till stor del om att knyta samman platsen med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt se till att ta vara på och utveckla befintliga värden så som park, torg och byggnader. I arbetet ingår också att planera för utveckling av platsen på lång sikt vad gäller exempelvis resor och framtida arbetsplatser och handel.

[ Annons ]

– Det här är en av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och har stor påverkan på hur vi kan utveckla regionen tillsammans med Mälardalen och Stockholm. Hur vi reser, bor och arbetar är centrala frågor för att utveckla det framtida Uppsala, säger Emelie Arnoldsson, creative director och uppdragsledare för projektet på WSP.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]