[ Annons ]

Bild: Urbangreen.
Publicerat 11 maj, 2021

De utvecklar taklandskap åt Castellum

Castellum anlägger ett taklandskap på sin byggnad Kungspassagen i Uppsala. Projektet utförs av Urbangreen, som bland annat ska möta Uppsala kommuns krav på dagvattenhantering.

Takterrassen är på drygt 1 000 kvadratmeter och ska bland annat inspirera till att arbeta utomhus i enlighet med Castellums koncept WorkOUT, med hjälp av bland annat utegym, loungeyta och utsikt över Uppsala.

Takterrassen ska även möta Uppsala Kommuns höga krav på dagvattenhantering. 

[ Annons ]

För projektet Kungspassagen krävs det att de första 20 millimetrarna nederbörd renas och fördröjs i minst 12 timmar innan den släpps vidare till dagvattenledning – totalt 32 000 liter dagvatten. För att uppnå detta anläggs växtbäddar med bjälklagsjordar samt sedumytor med förlängd fördröjning.

– Att kombinera gröna attraktiva miljöer på tak med dagvattenhantering är Urbangreens specialitet och med detta projekt erbjuds vi möjlighet att ytterligare vässa vår kompetens. Extra roligt att detta blir vårt första taklandskapsprojekt i Uppsala, säger Marcus Ståhl, försäljnings- och produktchef på Urbangreen.

Uppdraget genomförs under tredje kvartalet 2021 och byggnaden ska stå helt klar hösten 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]