[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 21 mars, 2023

De tunna bandens betydelse lyfts i rapport

En färsk rapport från Fastighetsägarna Stockholm bekräftar de traditionella trygghetsaspekternas roll. Men här lyfts också betydelsen av de små mellanmänskliga relationerna.

Fastighetsägarna Stockholm har i en ny rapport studerat vad stockholmare har för syn på trygghet. I mångt och mycket bekräftas den gängse bilden.

– Insikten är väl att trygghet inte direkt är någon rocket science. Det handlar till stor del om saker som att det ska röra sig människor på platsen, att få till en blandstad med både arbete och service, att det ska vara väl upplyst och så vidare. Men trots att det ofta är ganska självklara saker visar det sig ofta svårt att få till i praktiken, då det ofta kräver  samverkan mellan många olika aktörer, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Ett positivt resultat är att nio av tio tillfrågade känner sig trygga i allmänhet. Men det är stora skillnader mellan kön och åldrar när det kommer till att undvika platser på grund av otrygghet. Kvinnor och yngre personer undviker i mycket högre grad än män och äldre personer platser för att de känner sig otrygga.

Men det är också uppenbart färre personer i utsatta områden (23 procent ), än i övriga länet (31 procent) som säger sig alltid vara trygga.

Undersökningen lyfter också betydelsen av de så kallade tunna banden till människor i omgivningen. Det är tydligt att de som interagerar med personer regelbundet i sin vardag känner större trygghet än de som inte gör det, speciellt när det sker i närmiljön till hemmet.

– Det är knappast förvånande det heller. Men något som det talas mer och mer om. Här kan vi också se hur våra medlemmar gör intressanta insatser. Svenska Bostäder kampanjade för ett bättre Stockholm. Och Olov Lindgren delade ut boken Hej granne! till alla sina hyresgäster som ett sätt att få grannar att stanna upp och få igång det viktiga kallpratet i hissen eller trapphuset. Detta är också något som har stöd i forskning som visat att de tunna banden i form av småprat och interaktion i vardagen inte bara är trevligt utan också kan bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet, säger Oskar Öholm.

Han ser gärna att rapportens budskap blir en hemläxa för både fastighetsägare och stockholmare i allmänhet.

– Jag tycker att man bör ta fram en plan exempelvis för hur man kan möjliggöra fler möten mellan boende i huset. Det kan också handla om att sådant som att se till att förvaltningen får ett verkligt ansikte, inte bara en anonym e-postadress, säger Oskar Öholm.

Han betonar att ”de tunna banden” hänger samman med övriga parametrar för att skapa tryggare platser.

– Har man gjort sin hemläxa kring den fysiska miljön så blir det ju också platser där människor får anledning att stanna upp en stund för att interagera socialt, säger Oskar Öholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]