[ Annons ]

Foto: David Krantz
Publicerat 16 november, 2021

De tillverkar hållbar betong av restprodukter från jordbruk

ByggVesta, RISE och Strängbetong har tillsammans producerat hållbar betong. Detta genom att bland annat använda spill från jordbruk.

Cementindustrin står för ungefär sju procent av de samlade globala koldioxidutsläppen.

Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. 

[ Annons ]

– Vi har lyckats halvera cementmängden som krävs i prefabricerad betong genom att använda spill från jordbruket. Jordbruksrester, såsom havreskal eller risskal, används vanligtvis som biobränsle för att skapa fjärrvärme. Nu tar vi tillvara på askan som blir kvar från värmekraftverken, med viss efterbehandling, och använder den i betongproduktion så att den inte går till spillo, säger Bill Ögren, affärschef på ByggVesta.

Genom att tillsätta runt en åttondel aska till betongen minskar behovet av cement med nästan 50 procent, utan att hållfastheten påverkas. Resten av betongen fylls ut med ballast i stället för cement. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

– Fastighetsägare och kommuner bör vara beredda på att investera och inledningsvis betala lite mer för den här typen av betong, men över tid förväntas prisskillnaden mellan den hållbara betongen och vanlig betong vara marginell, tillägger Bill Ögren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]