[ Annons ]

Kristinebergsskolan, Kvarteret Värmlinge i Tensta, Jarlahuset, Spritmuseum och KTH-huset är nominerade till årets ROT-pris. Priset, som delas ut av Stockholms Byggmästareförening, ska främja ombyggande i Stockholm.
Publicerat 5 augusti, 2013

De tävlar om årets ROT-pris

Kristinebergsskolan, Kvarteret Värmlinge i Tensta, Jarlahuset, Spritmuseum och KTH-huset är nominerade till årets ROT-pris. Priset, som delas ut av Stockholms Byggmästareförening, ska främja ombyggande i Stockholm.

Den 20 september koras vinnarna i ROT-priset. I år är det byggnaderna Kristinebergsskolan, Kvarteret Värmlinge i Tensta, Jarlahuset, Spritmuseum och KTH-huset som är nominerade. Priset delas ut av Stockholms Byggmästareförening och tillkom för att främja ombyggande i Stockholm.

[ Annons ]

– En av stadens baksidor kan helt plötsligt bli en framsida om man hittar just den rätta användningen som attraherar verksamheter och besökare. Det finns flera bra exempel i Stockholmstrakten där husen fått nytt liv – vilket också skapat liv mellan husen. Det är just detta liv som är kännetecknande för en stadsmiljö, en miljö som genererar möten mellan människor, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Kristinebergsskolan. Foto: Sofia Jonsson

KRISTINEBERGSSKOLAN
Kristinebergs fyra slottsflyglar har förvandlats till en skola för 550 elever. Projektets ledord har varit ”med fötterna i dåtid, huvudet i nutid och hjärtat där emellan”, ett motto som genomsyrat renoveringen av de kulturhistoriska byggnaderna.

Beställare:  SISAB
Arkitekter:   Aperto arkitekterbyggkonsulterAB
Entreprenör:  Skanska Sverige AB
Total kostnad: 123 miljoner kronor
Yta:  6 700 kvadratmeter

Kvarteret Vämlinge i Tensta. Foto: Per-Åke Persson.

KVARTERET VÄMLINGE
Sju nybyggda hus dockades an till de befintliga bostadslängornas gavlar i Tensta allé. Målet var att förtäta gaturummet. Tanken med tillbyggnaderna var att låta de olika stilarna fungera som arkitektoniska årsringar i kvarteret.

Beställare: AB Svenska Bostäder
Arkitekter: Bergkrantz Arkitekter AB
Entreprenör: Peab Bostad AB
Total kostnad: 97 miljoner kronor
Yta: 4 850 kvadratmeter

 

Jarlahuset. Foto: Tim Meier.

JARLAHUSET
Från anonym 70-talsbyggnad till modernt, arkitektoniskt och miljösmart kontorshus – det var målet för renoveringen av Jarlahuset. Konceptet för ombyggnadsprojektet har varit att skapa effektiva och flexibla kontorslösningar, och samtidigt bevara byggnadens karaktär.

Beställare: Probitas-Immanuelkyrkans förvaltning AB
Arkitekter:  Sweco Architects AB
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB
Total kostnad: 393 miljoner kronor
Yta: 22 200 kvadratmeter

Spritmuseum. Foto: Spritmuseum.

SPRITMUSEUM
Genom ett tätt samarbete mellan en byggnadsantikvarisk sakkunnig, arkitekterna och fastighetsägaren har Spritmuseet fått en fräsch interiör med klassiska detaljer, och en exteriör från gult till rödtjärat, den troliga ursprungsfärgen.

Beställare: Kungliga Djurgårdens förvaltning
Arkitekter: Lomar Arkitekter AB
Entreprenör: Q-gruppen AB
Total kostnad: 51,5 miljoner kronor
Yta: 2 060 kvadratmeter

KTH-huset. Foto: Per-Åke Persson.

KTH-HUSET
Att skapa moderna och funktionella kontor med många mötesplatser stod i fokus för renoveringen av KTH-huset. Förvaltningen var tidigare utspridd i fem olika byggnader inom campusområdet och möjligheten att växa i de gamla lokalerna var begränsad. Mötet mellan det kulturhistoriska huset och den moderna renoveringstekniken ska kommunicera att KTH är en anrik högskola som ligger i framkant vad gäller den vetenskapliga utvecklingen.

Beställare: Akademiska Hus AB
Arkitekter: Murman arkitekter
Entreprenör: Byggmästargruppen AB
Total kostnad: 165 miljoner kronor
Yta: 10 000 kvadratmeter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]