Publicerat 26 februari, 2024

De ska bygga klimatsmart i Hyllie

Nu har det beslutats vilka nio byggaktörer som får varsin markreservation i Hyllie där det ska byggas med klimatfokus.

När området öster om Hyllievångsparken ska byggas har Malmö stad efterfrågat förslag med ett stort fokus på klimatomställning och god gestaltning. Mer specifikt ställdes krav på ett maximalt koldioxidutsläpp varpå byggaktörerna har fått ta fram en klimatkalkyl som ska följas upp under hela projektets livstid.

– Det har varit ett mycket stort intresse från marknaden och vi har fått in väldigt många intressanta förslag både när det gäller klimatfrågan och den arkitektoniska kvaliteten. Det finns även en bra bredd bland byggaktörerna vilket bådar gott inför det framtida arbetet, säger Camille P Cederberg från Malmö stad som varit ansvarig för markanvisningen.

[ Annons ]

De som passerade nålsögat är: ALFA Limhamn AB, ByggVesta AB, INKLD Projektutveckling Theta AB, JM AB, Magnolia Projektbolag, Riksbyggen ek för, Skanska Projektutveckling Sverige AB, Sundprojekt Bostads AB och Volito Fastigheter.

Projektet omfattas i sin helhet av fyra bostadskvarter, två kon­torsbyggrätter, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning, allmänna gator och ett nytt torg. Detta är också Malmös senaste Citylab-certifierade stadsdel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]