Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad. Foto: Magnolia Bostad.
Publicerat 30 augusti, 2019

De planerar bostäder i Åkersberga

Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett Joint venture-bolag. Tanken är att man tillsammans ska utveckla runt 150 000 kvm bostäder i området Näsängen i Åkersberga.

Det nystartade bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5 av Näsängen Utveckling. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

[ Annons ]

Det nya bostadsområdet i Näsängen är tänkt att bestå av flerbostadshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor i typisk småstadskaraktär. Man planerar även för service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och eventuellt vårdboende.
Den tidigare detaljplanen för området blev under 2019 upphävd i Mark- och Miljödomstolen, men nu ska det nystartade bolaget tillsammans med Österåker kommun driva fram en omarbetad detaljplan, där stor hänsyn tas till det natursköna Näsängen.
– Det är mycket glädjande att fortsätta vårt samarbete med Heimstaden Bostad och vi ser stort värde i att kombinera våra styrkor och kompetenser i ett område med så stor potential som Näsängen. Vi har en gemensam ambition att utveckla en hållbar stadsdel delvis byggd i trä med fokus på sociala ytor, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]