Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Nationalmuseum i Stockholm, Gunnebo slott i Mölndal, och Värtaverket i Stockholm har alla fortfarande chansen att vinna Helgoprioset 2018.
Publicerat 26 september, 2018

De kan vinna Helgopriset 2018

Nu har fem bidrag nominerats till Helgopriset 2018, som delas ut av Statens fastighetsverk. Vinnaren koras vid på Moderna Museet den 15 november.

Bidragen är Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Nationalmuseum i Stockholm, Gunnebo slott i Mölndal, och Värtaverket i Stockholm. Totalt tog Statens fastighetsverk emot 31 bidrag, varav dessa fem nu kan vinna Helgopriset 2018.

[ Annons ]

– Det har varit väldigt spännande att studera de inkomna bidragen, först det material som skickats in och därefter i detalj under de resor vi gjort till utvalda platser i Sverige. Över lag har kvaliteten varit väldigt hög vilket lett till många och långa diskussioner innan juryn kunde enas om vilka fem som skulle nomineras, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande.

Priset är tänkt att belöna skickligt genomförda restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk. Byggnaden måste ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna. Däremot ska projektet ha blivit färdigställt mellan 2013 och 2018.

– För Statens fastighetsverk som i sitt uppdrag bland annat har att förvalta och utveckla värdefulla kulturmiljöer är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Priset sätter ljus på skickliga arkitektoniska lösningar som på ett subtilt sätt väver samman historia med nutid, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Priset grundades 1996 och är uppkallat efter arkitekten Helgo Zettervall. Detta är det sjätte året som Statens fastighetsverk delar ut Helgopriset, vilket utgörs av en plakett och medför en prissumma om 150 000 kr. Årets vinnare presenteras vid en prisceremoni på Moderna Museet i Stockholm den 15 november.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]