Publicerat 18 oktober, 2018

De har Sveriges nöjdaste hyresgäster

Pembroke Real Estate har Sveriges mest nöjda kontorshyresgäster. Det visar Fastighetsbarometern 2018 som presenterades i dag. Hufvudstaden vann i kategorin storbolag och Bonnier Fastigheter vann kategorin bästa förbättring. Årets köpcentrum i kategorin Fastighetsbarometern Butik blev Väla.

På den årliga NKI-lunchen presenterade CFI Group och Fastighetsägarna Sverige 2018 års Nöjd Kund Index. Med ett sammanlagt index på 88 av 100 möjliga vann Pembroke Fastighetsbarometern för kategorin kontorshyresgäster. Bästa storbolag blev Hufvudstaden med 85 poäng. Branschsnittet låg kvar på 73 poäng, samma nivå som förra året vilket är tangerat näst bästa resultat någonsin sedan Fastighetsbarometern startades 1997.

[ Annons ]

Bonnier Fastigheter vann kategorin bästa förändring från förra året och Väla vann – för elfte året i rad – kategorin årets köpcentrum i Fastighetsbarometern butik.

Fastighetsbarometern görs av CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges och är ett mått på hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd. Genom en enkät berättar hyresgästerna hur de upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är totalt sett samt hur lojal hyresgästen är. Den totala nöjdheten presenteras som Nöjd-Kund-Index på en hundragradig skala.

– Årets resultat visar på en ökad spridning mellan bolagens resultat vilket tyder på att ett kunddrivet arbetssätt har blivit allt viktigare för att möta hyresgästernas högt ställda förväntningar. Den ökande konkurrensen vi sett i toppen av barometern fortsätter även i år, där tre bolag har ett NKI på 85 eller högre, säger Magnus Johnson, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

De faktorer som mest påverkar kundnöjdheten är hur fastighetsägaren lever upp till den image bolaget har, den service som ges till hyresgästerna, hur felanmälningar behandlas samt uppfattningen om den lokal och fastighet man sitter i som hyresgäst.

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer mellan augusti och oktober 2018.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]