Fredrik Reinfeldt, Centrum för AMP. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 6 december, 2019

”De flesta vill ha lugn och trygghet”

Brottslighet och krav på fler poliser har dominerat politiken i höst. Fredrik Reinfeldt vill möta otryggheten genom att aktivera gator och torg. Såväl kommuner och medborgare som fastighetsägare behöver vara med.

Centrum för AMP, där AMP ska utläsas affärs- och medborgarplats, är den före detta statsministerns nya projekt. Bakom står bland andra Svensk Handel och fyra fastighetsbolag.

[ Annons ]

Det var i den trygghetskommissionen, som Fredrik Reinfeldt ledde för Svensk Försäkrings räkning, som arbetet började.

– Utgångspunkten var att många brott med lägre straffvärde inte leder till någon rättslig reaktion, och då överförs på försäkringsbranschen, säger Fredrik Reinfeldt.

Tanken bakom Centrum för AMP är att utgå från fysiska platser i det brottsförebyggande arbetet.

– Vi har en tydlig inriktning i svensk kriminologi om social brottsprevention där vi fokuserar på gärningsmännen. Det gör att vi missar platserna och de tillfällen där framför allt enklare brott begås, fortsätter Fredrik Reinfeldt.

Centrum för AMP har tittat på internationell forskning och där funnit något som kallas ”situationella brottspreventionen”.

– Genom att utgå från platsen kan man höja trösklarna framför allt för människor som egentligen inte är särskilt kriminellt belastade att begå ordningsstörningar och enklare brott.

Ni pratar i er rapport om ”livskvalitetsbrott”, vad menas med det? 

– Trygghetspåverkan handlar inte bara om brott. I trygghetsundersökningar dyker allt från skränande ungdomsgäng till folk som inte sköter avföring från sina hundar upp. Därför har vi fört ihop brott med lägre straffvärde och ordningsstörningar av olika slag till begreppet livskvalitetsbrott.

Så allt vi läser om gängskjutningar och handgranater och liknade, det är inte det vi pratar om här?

– Snarare tvärtom. Mediebeskrivningen av Sverige är just nu helt upptagen av gängkriminella och skjutningar, men hur allvarligt det än är, så är det ändå en liten fraktion av befolkningen som är i närheten av det. När människor i sin vardag relaterar till trygghet är det snarare mindre brott och ordningsstörningar.

Vi tror att vi behövs som kunskapsnod för att stödja kommuner när de vill utveckla platser i samarbete med andra.

Vad ska Centrum för AMP göra rent konkret?

– Vi tror att vi behövs som kunskapsnod för att stödja kommuner när de vill utveckla platser i samarbete med andra. Det här är inte det traditionella sättet att arbeta i Sverige. Kommunerna behöver kunskap om hur man överlåter ett mandat runt en plats till närboende, fastighetsägare och näringsidkare.

AMP verkar tydligt inspirerat av BID-konceptet. Vad finns det för likheter och skillnader?

– Likheten är idén att förvalta geografisk plats och referensen till ”placemaking”, det vill säga att skapa aktiviteter för olika typer av människor, i olika åldersgrupper och för både män och kvinnor. Det som skiljer är främst att BID bygger på lagstiftning som gör det möjligt att ta ut tvingande avgifter av fastighetsägarna. Den möjligheten har vi inte.

Borde vi ha den?

– Vi har pratat en del om det. Vi tror att vi kan göra AMP utan lagstiftning, men jag utesluter inte att vi i ett senare skede kan behöva det.

Nu letar Centrum för AMP efter kommuner som vill delta i pilotprojekt. Samtal har inletts med några stycken, men inget är klart än. Förutom kommuner kommer näringsidkare och fastighetsägare spela en stor roll i platsutvecklingen, enligt Fredrik Reinfeldt. Det är där såväl resurser som kunnande finns.

Den här hösten har både medierapporteringen och den politiska debatten dominerats av skjutningar och gängkriminalitet. Hur ska man se på framtiden? Finns det anledning till optimism ändå? Att försöka få in Fredrik Reinfeldt på att tala ökad repression och andra vanliga recept i den dagliga politiska debatten går inte (”det är en debatt andra får ta”). Istället ligger fokus på att angripa de problem han anser möter det stora flertalet i deras vardag.

– Vi tänker på hur vi kan aktivera andra samhällskrafter.  Vi utgår från att medborgare vill vara med och ta ett ansvar för att offentliga platser ska vara välskötta. Det kommer alltid vara så att majoriteten vill ha lugn och trygghet, oavsett om det finns de som stökar och förstör, säger han.

På önskelistan står ett ”samhälleligt konsensus” om att vissa beteenden inte ska accepteras.

– Det är välkänt från andra länder att skadegörelse och nedskräpning färgar av sig, att nedgångna områden hamnar i negativa spiraler. Samtidigt går välskötta områden åt andra hållet.

– Det som behövs är en överenskommelse människor emellan där ingen accepterar skadegörelse. Når man dit har man nått kärnan i brottsförebyggande arbete – att medborgarna med sin närvaro minskar brottsligheten och ökar tryggheten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]