[ Annons ]

Varje år delar Hyresgästföreningen ut stipendium för ett vetenskapligt arbete som rör hyresrätten eller hyresgästernas situation. 2012 var temat ombyggnad och tre stipendiater är nu utsedda.
Publicerat 22 januari, 2013

De får stipendium för uppsatser om hyresrätten

Varje år delar Hyresgästföreningen ut stipendium för ett vetenskapligt arbete som rör hyresrätten eller hyresgästernas situation. 2012 var temat ombyggnad och tre stipendiater är nu utsedda.

Ruth Bernhold, Anna Tönnesen och Simon Pallin är årets tre stipendiater. En jury bestående av, Göran Cars, professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Eva Öresjö, gästprofessor vid Institutionen för Urbana studier, Malmö Högskola, Lena Magnusson Turner, professor vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring samt Sven Bergenstråhle, boendeforskare och sociolog har bedömt samtliga texter och valt ut vinnarna.

[ Annons ]

Ruth Bernhold får 10 000 kronor för kandidatuppsatsen Skyddsregeln i 12 kap 55 § 5st hyreslagen. Motiveringen är att den uppmärksammar ett aktuellt problem och kan inspirera till diskussion. Uppsatsen handlar om ifall motivet att bevara hyresgästens reella besittningsskydd, som formuleras i det aktuella avsnittet, kan anses vara uppfyllt.

Anna Tönnesen får 5 000 kronor för kandidatuppsatsen Tillgänglighet – Att anpassa befintliga byggnader och närmiljön till dagens krav för att öka kvarboende. Motiveringen är att den har en intressant utgångspunkt och resonerar väl om de aktuella problemställningarna. Uppsatsen handlar om vilka åtgärder som bör genomföras för att tillgänglighetsanpassa befintliga byggnader, då främst från miljonprogrammet, för att göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma.

Simon Pallin får 10 000 kronor för en sammanfattande populärversion av licentiatuppsatsen Probabilistic Risk Assessment of Energy Efficient Retrofitting Techniques. Den handlar om hur man hanterar riskbedömning vad gäller fuktskador vid renovering av flerfamiljsbostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]