Det blev arkitektbyrån OkiDoki som, tillsamman med 02 Landskap, gick vidare i uppdraget att designa Varbergs nya station och stationsområde.
Publicerat 2 februari, 2018

De designar Varbergs nya station och stationsområde

Det blev arkitektbyrån OkiDoki som, tillsamman med 02 Landskap, gick vidare i uppdraget att designa Varbergs nya station och stationsområde.

Jernhusen bjöd in arkitektbyråerna Abako och OkiDoki för att ta fram parallella förslag på hur Varbergs nya station och stationsonmråde skulle se ut. Nu har OkiDoki, tillsammans med 02 Landskap gått vidare, efter att ha utvärderats av representanter från Jernusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.

[ Annons ]

– OkiDoki och 02 Landskap har i sitt förslag visat hur stationsområdet kan integreras i den befintliga staden, med god förståelse för det växande Varberg. De har också tagit hänsyn till stationens unika läge med närheten till havet, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt på Varbergs kommun.

– Arkitekterna har tagit fasta på att Varbergs nya station ska vara en välkomnande mötesplats för både resenärer och besökare samt en väl fungerande bytespunkt mitt i stadens centrum. Förslagen visar på en hög kvalitet vad gäller arkitektur, gestaltning och inte minst stort fokus på resenärernas behov, säger Hans Waldén, affärsutvecklare på Jernhusen.

Stationsområdet blir en länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport. Närmast väntar framtagande av programhandling för stationsområdet och stationsbyggnaden, vilket väntas vara klart till våren 2018. Stationsbyggnaden beräknas vara klar 2024 och hela området ska stå färdigt 2025.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]