Vi kan inte bygga i kapp bostadsbristen. Det skriver Boverket i en rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden som släpptes under onsdagen.
Publicerat 7 maj, 2014

"De byggnader som finns måste utnyttjas bättre"

Vi kan inte bygga i kapp bostadsbristen. Det skriver Boverket i en rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden som släpptes under onsdagen.

Efterfrågan på bostäder har ökat drastiskt under det senaste decenniet på grund av stigande inkomster, låga räntor, låga amorteringar och en under senare år rekordstor befolkningstillväxt konstaterar Boverket i sin senaste analys av läget på bostadsmarknaden. Bengt Hansson, författare till rapporten, menar att den svenska bostadsmarknaden har gått i baklås. I rapporten skriver de att visserligen behöver bostadsproduktionen öka, men utnyttjandet av det befintliga beståndet måste bli effektivare.

[ Annons ]

”Bristen är omöjlig att bygga bort utan att vi ser över tillämpningen av bruksvärdesprincipen och reavinstskatten vid bostadsförsäljningar. Det är dessutom dyrt att bygga och det utan tvekan mest kostnadseffektiva för att öka utbudet av bostäder är att se över hur befintliga bostäder används. Det ineffektiva utnyttjandet av våra bostäder innebär stora välfärdsförluster. Ett tecken på att våra bostäder inte används effektivt är att vi, trots obalanserna på bostadsmarknaden, har lika många bostäder att tillgå per invånare idag som 1990 och få lär hävda att bristen på bostäder var lika stor vid ingången av 1990-talet som idag.” skriver Boverket inledande i rapporten.

– Boverkets rapport är viktig som påminnelse om de bakomliggande orsakerna till problemen på bostadsmarknaden. Inte minst under ett valår har den politiska debatten och de förslag som presenteras en tendens att i stället fokusera på symptomen, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Läs hela rapporten här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]