Bild: ABK / Liljewall Arkitekter
Publicerat 4 mars, 2020

De bygger 300 lägenheter i Kristianstad

Det gamla sjukhusområdet i Kristianstad ska få nytt liv igen. Detta sedan AB Kristianstadsbyggen bygger 300 lägenheter och en stadsdelspark på platsen.

Tomten där det gamla sjukhusområdet tidigare låg är 2,2 hektar stor och ligger mitt i centrala Kristianstad. Nu ska det omvandlas till ett modernt och bostadsområde – Östermalms Park – med omkring 300 nya hyresrätter, lokaler och mötesplatser, med en 4 000 kvadratmeter stor park.

[ Annons ]

– Förutom att vi tillför flera hundra nya lägenheter till stadskärnan vill vi bidra med något mer, säger Henrik Strand, vd på ABK. Med parken mitt på området vill vi skapa en grön oas i centrum, något som både boende och allmänhet kan glädje av.

Projektet ut på samråd nu i mars och då får allmänheten och berörda tycka till om detaljplanen och lämna synpunkter till Kristianstads kommun. Om allt går som det ska antas detaljplanen av kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. Tre befintliga byggnader behöver rivas för att ge plats åt Östermalms, vilket kan påbörjas tidigast sommaren 2021.

– Vi behöver riva för att det är svårt att göra något med de byggnaderna som är gamla sjukvårdslokaler, säger ABK:s projektledare Patrik Jogby,

Den första etappen av området planeras börja byggas under 2022. Hela området byggs i etapper under en tioårsperiod.

Byggstart för den första etappen är planerat till under 2022, och Kristianstadsbyggens bygg- och inköpschef hyllar samarbetet med kommunen.

– Vi har haft ett jättebra samarbete med kommunen och jag tror att båda parter är nöjda med den detaljplan som nu ska ut på samråd, säger ABK:s bygg- och inköpschef Karl-Henrik Persson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]