Publicerat 24 mars, 2021

De bundna räntorna stiger snabbare än väntat enligt SBAB – justerar prognoser

SBAB justerar upp sin prognos över boräntor med längre bindningstider till januari 2024 respektive januari 2025, enligt senaste numret av Boräntenytt.

Revideringen görs i spåren av att de långa räntorna är på bred uppgång. I USA har uppgången berott på inflationsspöket, något som dock ännu inte synts till i Sverige eller Europa men som icke desto mindre drivit upp långräntorna även här.

”Europa och Sverige har – så här långt – inte drabbats av det amerikanska inflationsspöket. Trots det har ändå långräntorna gått upp något. I likhet med de bedömningar som görs på räntemarknaden i stort, bedömer vi att de långa bundna räntorna nu är på väg upp något snabbare än väntat. Det drar med sig även de långa boräntorna”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

I SBAB:s senaste prognos väntas de rörliga boräntorna på 3 månader, 1 år och 2 år samtliga stiga med 0,3 procentenheter mer än tidigare förväntat. Det innebär att den rörliga boräntan på 3 månader nu förväntas bli 2,2 procent i januari 2024 (tidigare 1,9), medan 1 åriga och 2 åriga rörliga boräntan landar båda på 2,3 procent mot tidigare 2,0 procent.

Enligt prognosen är det fortsatt mest förmånligt att binda boräntan när det gäller 3 och 5 år.

https://www.sbab.se/1/om_sbab/press/arkiv_publicering/pressmeddelande/2021-03-24_borantorna_pa_vag_upp_snabbare_an_vantat.html

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]