Bildkälla: Järfälla kommun.
Publicerat 1 februari, 2017

De blir ankarbyggherrar i Barkabystaden III och IV

Järfälla kommun har beslutat att utse Einar Mattsson, Byggvesta och Järntorget till ankarbyggherrar för Barkarbystaden III. Samtidigt utses Wallenstam och Åke Sundvall till ankarbyggherrar för Barkarbystaden IV.

Avtalen innebär att byggbolagen under två år får option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom detaljplaneområdena.

[ Annons ]

Samtidigt ska byggherrarna bistå Järfällas projektgrupp för detaljplanearbetet med kunskap ur byggbolagens perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– I Järfälla har vi Sveriges största område för stadsutveckling just nu. Detaljplanerna för Barkarbystaden III och IV omfattar runt 6 000 bostäder, en F-9 skola, Barkarbystadens framtida tunnelbanestation, arbetsplatser och lokaler för handel och offentlig service. Tillsammans med ankarbyggbolagen ska vi planera och säkerställa detaljplanerna. De får option på en tomt vardera och vi får kompetens inom områden som till exempel byggteknik och dagvattenhantering. Tillsammans ska vi bygga Barkarbystaden snabbt, bra och hållbart, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Parternas intention är att respektive markanvisning ska omfatta byggrätter motsvarande minst 100 lägenheter. Placeringen av byggrätterna sker i kommande markanvisningsavtal.

– Vi är mycket stolta över uppdraget att få bli ankarbyggherre tillsammans med ByggVesta och Järntorget. Det blir en naturlig fortsättning för oss som redan påbörjat uppbyggnaden av Barkarbystaden och som alltid jobbar med långsiktighet och hållbarhetsfokus, säger Mikael Anjou, vice koncernchef på Einar Mattsson, i ett pressmeddelande.

Så har ankarbyggbolagen utsetts

Ankarbyggbolagen har utsetts genom en tävling hösten 2016. Tolv byggbolag lämnade in anbud och utvärderingen skedde genom poängsättning, där bolagens projektorganisation, erfarenhet av byggande i stadsmiljöer och tidigare erfarenheter i rollen som ankarbyggbolag viktades högre än övriga kriterier. Utväderingen visade på en förhållandevis jämn och hög kvalitet hos byggbolagen.

Om Barkarbystaden

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]