Det finns stor efterfrågan på bostäder i Varberg visar en ny analys av bostadsmarknaden gjord av Fastighetsägarna. Trots byggs det för lite nya hyresrätter. Till följd av låga hyror menar Fastighetsägarna som valt att stranda hyresförhandlingarna.
Publicerat 22 februari, 2013

Därför valde Fastighetsägarna att stranda förhandlingarna

Det finns stor efterfrågan på bostäder i Varberg visar en ny analys av bostadsmarknaden gjord av Fastighetsägarna. Trots byggs det för lite nya hyresrätter. Till följd av låga hyror menar Fastighetsägarna som valt att stranda hyresförhandlingarna.

För en centralt belägen hyresrätt i Halmstad får man betala i snitt 1051 kronor per kvadratmeter och år. Men i Varberg är det billigare att bo i hyresrätt, där är motsvarande siffra 915 kronor per kvadratmeter och år. För bostadsrätter är det precis tvärtom. Det är betydligt dyrare att köpa en lägenhet i Varberg än i Halmstad.

[ Annons ]

– Vi kan konstatera att det finns en efterfrågan i Varberg och att det finns ett stort behov av nya bostäder. Men så länge hyresnivåerna ligger lägre där än i grannkommunerna är det inte lönsamt att bygga hyresrätter, bara bostadsrätter. Det gör marknaden skev eftersom alla varken vill eller kan köpa sitt boende, säger Lars Stjernfelt, affärsverksamhetschef på Fastighetsägarna.

Samtidigt är efterfrågan störst i Varberg. Mellan år 1980 och 2011 har befolkningen ökat 32,6 procent i Varberg, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. I Halmstad har ökningen varit 21, 4 procent och i Falkenberg är motsvarande siffra 18,3 procent.

– Vi kan konstatera att det finns en efterfrågan i Varberg och att det finns ett stort behov av nya bostäder. Men så länge hyresnivåerna ligger lägre där än i grannkommunerna är det inte lönsamt att bygga hyresrätter, bara bostadsrätter. Det gör marknaden skev eftersom alla varken vill eller kan köpa sitt boende, säger Lars Stjernfelt, affärsverksamhetschef på Fastighetsägarna.

Efter utdragna hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen valde Fastighetsägarna att stranda. De menar att Hyresgästföreningen vägrar tillämpa en modern hyressättningsmodell.

– Vi vill att hyran mer ska styras av efterfrågan, och hur hyresgästen värderar läget, standarden och förvaltningskvaliteten i sitt boende. Men givetvis vill vi inte ha några chockhöjningar. Vi vill att det sker en ansvarsfull förändring mot mer marknadsmässiga hyror, säger Lars Stjernfelt.

Nu har Fastighetsägarna valt att ta direkt kontakt med hyresgästerna och förhandla hyreshöjningar enskilt. Hyresgästerna har fått ett brev där de har möjlighet att godkänna den nya hyran. I de fall där hyresgästen inte godkänner hyreshöjningen lämnar Fastighetägarna över till Hyresnämnden i Göteborg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]