Slitna fasader ligger högt upp på listan över underhållsbehov av flerbostadshus. Högst prioriterat är stammar och våtrum.
Publicerat 4 april, 2016

Därför sinkas renoveringarna

Brist på ekonomiskt svängrum är den vanligaste orsaken till att renoveringstakten förblir låg de kommande två åren. Det visar en prognos från Industrifakta.

Den totala volymen av ombyggnad och underhåll av flerbostadshus väntas växa med 3-4 procent de kommande två åren. Det visar nya siffror från Industrifakta. Att renoveringstakten trots stora underhållsbehov inte går fortare än så förklarar de tillfrågade underhållsansvariga att det framför allt handlar om ett otillräckligt ekonomiskt utrymme och att möjligheterna att täcka kostnaderna genom hyreshöjningar är små.

[ Annons ]

Därtill nämns också praktiska problem som bristen på evakueringsbostäder och ett underskott på tillgänglig hantverkspersonal.

Det är i första hand våtrum och stammar som utgör det största underhållsbehovet. Även upprustning av fasader är högprioriterade, men ser alltså ut att kunna dröja enligt Industrifaktas prognos.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]