Att införa investeringsstöd löser inte bostadsbristen. Istället behövs åtgärder för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till Näringsdepartementet.
Publicerat 29 september, 2015

Därför sågar Fastighetsägarna byggsubventioner

Att införa investeringsstöd löser inte bostadsbristen. Istället behövs åtgärder för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till Näringsdepartementet.

Att läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt – så långt är Fastighetsägarna eniga med regeringen. Men sen går meningarna isär. Om ambition är att få fram billigare bostäder för dem som i dag efterfrågar sådana borde regeringen istället ta fram förslag som ökar rörligheten på bostadsmarknaden och därmed tillgängligheten till det befintliga bostadsbeståndet. I sitt remissvar till Näringsdepartementet om investeringsstöd för hyresbostäder  konstaterar Fastighetsägarna att nyproducerade bostäder alltid kommer att vara det dyrare alternativet.

[ Annons ]

– Investeringsstöd för bostadsbyggande har återkommande dömts ut av experter och avvisats av dem som förväntas bygga bostäderna, men regeringen har visat sig tondöv inför invändningarna, kommenterar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna lägger fram en helt annan åtgärdslista: ett reformerat hyressättningssystem, åtgärder för att öka utbudet av byggbar mark, mer investeringar i infrastruktur, en översyn av skattesystemet, effektiviseringar i plan- och byggprocessen och åtgärder för att kapitalsvaga hushåll ska kunna hyra eller köpa en bostad.

Fastighetsägarna menar att politiska företrädare inte ska blanda sig i hyressättningen. Att regeringen föreslår en så kallad riktvärdeshyra, som helt avviker från det etablerade begreppet normhyra, menar Fastighetsägarna tyder på att regeringen inte är insatt i hur dagens hyresmarknad fungerar.

För att kunna söka det föreslagna investeringsstödet ska det finnas en överenskommelse om presumtionshyror mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen.

– Vi ifrågasätter kravet på ett förhandlat avtal om presumtionshyror eftersom det inte finns något att förhandla om. Hyresnivåerna är ju förutbestämda. Helt omotiverat ger regeringen dessutom Hyresgästföreningen de facto vetorätt att bestämma vilka som kan söka stödet då de, utan att behöva ange ett skäl, kan neka ett presumtionshyresavtal, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]