Emil Källström (C), Erik Ullenhag (L), Ulf Kristersson (M) och Jakob Forssmed (KD), skriver i en gemensam debattartikel att regeringens allt för försiktiga förslag gjorde det omöjligt att stanna kvar i de bostadspolitiska samtalen.
Publicerat 21 juni, 2016

Därför hoppade Alliansen av samtalen

De bostadspolitiska samtalen slutade med att Alliansen hoppade av diskussionerna på måndagen. I tisdagens DN debatt förklarade alliansen varför. I höst väntas de presentera egna förslag.

”Tyvärr valde regeringen vänsterspåret”, sammanfattade Erik Ullenhag (L) på tisdagsmorgonen varför Alliansen valt att hoppa av de bostadspolitiska samtalen som skulle utmynnat i en blocköverskridande överenskommelse.

[ Annons ]

Istället kommer alliansen att presentera egna förslag i höst. I DN debatt lade fyra företrädare för alliansen, bland andra Erik Ullenhag, fram sammanlagt sju skäl till varför en överenskommelse inte kunde vara möjlig.

Man framför bland annat att regeringen inte tillgodosett beslut som redan fattats i riksdagen, däribland kring efterfrågade förändringar i bullerförordningen som skulle kunna möjliggöra bostäder på fler platser.

Bland andra hinder nämner debattförfattarna att överklagandeprocessen behöver effektiviseras rejält – inte bara genom att slopa Länsstyrelsen som överklagandeinstans, utan också genom att minska ner sakägandekretsen, det vill säga antalet personer som har rätt att överklaga en detaljplan.

Alliansen vill också se en grundlig reformering av strandskyddet, av systemet med riksintressen och systemet med naturreservat.

Slutligen nämner alliansen sitt krav på en bättre utformning av flyttskatten.

Bland de förslag som regeringen presenterade på tisdagsmorgonen fanns just ett slopat tak på uppskovet av reavinstskatten. Erik Ullenhag menar att förslagen i sig inte är dåliga, men alldeles för försiktiga.

”Regeringen trippar fram där det behövs stora kliv”.

Han menar ändå att det är sannolikt att många av de kommande regeringsförslagen kommer att kunna röstas igenom i höst.

”Vi kommer inte obstruera mot förslagen utan vara väldigt konstruktiva”, säger Erik Ullenhag (L).

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]