[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 14 maj, 2020

Därför godkänns mindre förråd vid ombyggnad

Ett avgörande i hovrätten visar vilken förrådsyta hyresgästen har rätt till. En kvadratmeter förrådsyta är tillräckligt till en etta.

Tvisten som inleddes för cirka tre år sedan och slutligen avgjordes i hovrätten startade när en hyresvärd ville bygga sju lägenheter på vindsutrymmet i en av sina fastigheter. Hyresgästernas förråd skulle då i samband med ombyggnaden flyttas till fastighetens källare. Hyresvärden meddelade hyresgästerna att storleken på deras nya förråd i fortsättningen skulle baseras på de normer Svensk Standard har vid nyproduktion.

Något som innebar att hyresgäster i enrumslägen-heter skulle få ett förråd om en kvadratmeter, i tvårumslägenheter två kvadratmeter och de som hade trerumslägenheter, tänkt för två vuxna och två barn, tilldelas ett förråd om fyra kvadratmeter.

[ Annons ]

De flesta av hyresgästerna hade större och lika stora förråd och vägrade därför att godkänna förändringen. De menade att lägsta godtagbara standard inte uppfylldes och att det var fel att använda normer från nyproduktion. Då det i nyproducerade fastigheter finns betydligt större andel förrådsyta inne i lägenheten.

Men såväl hyresnämnden som hovrätten ansåg att hyresvärdens intresse att få bygga lägenheter vägde tyngre än hyresgästernas behov.

– Fallet visar att Svensk Standard för nyproduktion kan tillämpas även vad gäller det äldre beståndet, säger advokat Jörn Liljeström, expert inom fastighetsrätt.

– För att en bostadsrättslägenhet ska nå upp till lägsta godtagbara standard krävs bland annat att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten men där saknas krav på utrymmets storlek i regleringen, tillägger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

Publicerat 14 maj, 2020

Därför godkänns mindre förråd vid ombyggnad

Ett avgörande i hovrätten visar vilken förrådsyta hyresgästen har rätt till. En kvadratmeter förrådsyta är tillräckligt till en etta.

Tvisten som inleddes för cirka tre år sedan och slutligen avgjordes i hovrätten startade när en hyresvärd ville bygga sju lägenheter på vindsutrymmet i en av sina fastigheter. Hyresgästernas förråd skulle då i samband med ombyggnaden flyttas till fastighetens källare. Hyresvärden meddelade hyresgästerna att storleken på deras nya förråd i fortsättningen skulle baseras på de normer Svensk Standard har vid nyproduktion.

Något som innebar att hyresgäster i enrumslägen-heter skulle få ett förråd om en kvadratmeter, i tvårumslägenheter två kvadratmeter och de som hade trerumslägenheter, tänkt för två vuxna och två barn, tilldelas ett förråd om fyra kvadratmeter.

De flesta av hyresgästerna hade större och lika stora förråd och vägrade därför att godkänna förändringen. De menade att lägsta godtagbara standard inte uppfylldes och att det var fel att använda normer från nyproduktion. Då det i nyproducerade fastigheter finns betydligt större andel förrådsyta inne i lägenheten.

Men såväl hyresnämnden som hovrätten ansåg att hyresvärdens intresse att få bygga lägenheter vägde tyngre än hyresgästernas behov.

– Fallet visar att Svensk Standard för nyproduktion kan tillämpas även vad gäller det äldre beståndet, säger advokat Jörn Liljeström, expert inom fastighetsrätt.

– För att en bostadsrättslägenhet ska nå upp till lägsta godtagbara standard krävs bland annat att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten men där saknas krav på utrymmets storlek i regleringen, tillägger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]